Benim her evetime bir belki karışır.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
BelkiEvet
Benzer Yazılar Yorumlar

Karnı açlardan çok kalbi açlara acırım.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
AçlıkKalpSevgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kadın sesizce konuşuyorsa bir şey istiyordur, sesini yükseltmişse istediğini alamamıştır.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
İstemekKadın
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsana en güzel sıfatı 'fani' diyen yani Allah vermiştir.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
İnsanFaniSıfat
Benzer Yazılar Yorumlar

Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim, kölesi değil.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
FikirDüşünceDeğişim
Benzer Yazılar Yorumlar

Kalp, bir aşktan ötekine göç ederken az çok zedelenir. Bu yüzden tam aşk, ilk aşktır.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
KalpAşkİlk Aşk
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir, çünkü ölüler, itiraz edemezler.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
TarihYorum
Benzer Yazılar Yorumlar

İyiliği yalnız iyiler anlar, fenalığı herkes.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
İyilikKötülükAnlamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
DoğrulukSevilmek
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
SevmekKorkmak
Benzer Yazılar Yorumlar

En çok gürültü boş tenekelerden çıkar.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
CehaletCahilGürültü
Benzer Yazılar Yorumlar

Sinek asumanı  göremez.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
Görmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Zeki adam kitaptan bir hayat hissesi, hayattan bir kitap hissesi alır.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
ZekaZekiKitapHayat
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kitap ilmi var, bir de hayat ilmi. Merd-i kamil ikisine de vakıf olandır.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
KitapHayatİlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Köle olmadan muti, isyana teşvik etmeden amir olabiliyorsanız bilin ki kuvvetlisiniz.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
KuvvetEtki
Benzer Yazılar Yorumlar

Gölgede duran güneşi göremez...

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
BaşarıMükafatRahatlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Köpeğe gem vurmayın, kendisini at sanır

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
Sanmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
YolÇözümEngel
Benzer Yazılar Yorumlar

Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir. 

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
FarklılıkBaşarıKoşul
Benzer Yazılar Yorumlar

Başkası düştü mü, "çürük tahtaya basmasaydı" deriz, kendimiz düşünce, tahtanın çürük olmasından şikayet ederiz.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
Bakış AçısıŞikayet
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür!

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
DoğrulukAnlatmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür. 

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
FikirÜrkmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Hepimiz ölümün nişanlısıyız.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
KuvvetKendini Bilmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Altına aldanma; zehir, teneke kupada sunulmaz.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
AltınGörünüşDış GörünüşUyanık Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Tokat

Cenap Şahabettin'e:

- Şu edepsize neden bir tokat vurmadın? dediklerin de, su cevabı vermiş:

- Eldivenim yoktu, iğrendim.

Cenap Şahabettin
Kategori: Nükteler
KötülerEdepEdepsiz
Benzer Yazılar Yorumlar

En verimli yağmur alın teridir.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
Alınteri
Benzer Yazılar Yorumlar

Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
Fikir
Benzer Yazılar Yorumlar

‘Akıl yaşta değil baştadır’, Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
AkılYaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma, tutmaz.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
Yalan
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendisini pek çok seven, çevresinde pek az sevilir.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
BencilEgoistKendini BeğenmekKibirli
Benzer Yazılar Yorumlar

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
ÇalışmakHazırlıkHazırlıklı Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.

Cenap Şahabettin
Kategori: Genel
ArkadaşDost
Benzer Yazılar Yorumlar

Cenap Şahabettin

Özgeçmiş

1870 - 1934 yılları arasında yaşamış Servet-i Fünun dönemi şairi ve yazarıdır. 1870'te Manastır’da doğdu. Babasının Plevne'de şehit düşmesinden sonra ailesiyle İstanbul'a geldi. İlköğrenimini Tophane'deki Fevziye Mektebinde yaptı. Gülhane Askeri Rüşdiyesini bitirdi. Tıbbiye İdadisinden sonra Askeri Tıbbiyeden mezun oldu. Hekim yüzbaşı oldu. Paris’te 4 yıl cilt hastalıkları ihtisası yaptı. Yurda döndükten sonra Mersin, Rodos, Cidde’de karantina hekimliği, sıhhiye müfettişliği yaptı. 1914’te emekliye ayrıldı. Darülfünûn’da Türk Edebiyatı Tarihi dersleri okuttu. İlk şiiri 1885’te daha öğrenciyken Saadet gazetesinde yayınlandı. Önceleri Muallim Naci’nin etkisiyle divan edebiyatı tarzı şiirle uğraştı. Daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’dan etkilenerek Batı tarzı şiire yöneldi. Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlandı. Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil’le birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç önemli isminden biri oldu. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi. Diğer Servet-i Fünuncuların tersine bireysel şiiri tercih etti. Edebiyat-ı Cedide’nin en aşırı örneklerini verdi. Şiire "nesir-musikisi" dedi. Şiirlerinde kullandığı "Sâât-i semenfâm", "çeng-i müzehhep", "nay-i zümürrüt" gibi deyimler, imgeler döneminin sanat dünyasında önemli tartışmalar yarattı. Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu. Bu tarzda yazdığı en iyi iki örnek: "Yakazat-ı Leyliye" ve "Elhan-ı Şita" şiirleridir. 12 Şubat 1934’te beyin kanaması nedeniyle İstanbul’da yaşamını yitirmiştir. Kabri Bakırköy'dedir.[