Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının (Atatürk) kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir

Carlo Sforza
Kategori: Genel
Atatürk
Benzer Yazılar Yorumlar

Carlo Sforza

Özgeçmiş

(D 25 Eylül 1873, Montignoso - Ö 4 Eylül 1952, Roma, İtalya) İtalyan diplomat ve devlet adamı. Faşistlerin iktidarda olduğu dönemde sürgünde yaşamış, II. Dünya Savaşı sonrasında İtalya'nın uluslararası ilişkilerinde belirleyici rol oynamıştır. Sforza 1896'da Dışişleri Bakanlığına girdi. Kahire, Paris, İstanbul, Pekin, Bükreş, Madrid, Londra ve Belgrad'da bulundu. 1919-20'de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, 1920-21'de Dışişleri Bakanı oldu. Bu görevi sırasında Yugoslavya ile Rapallo Antlaşması (Kasım 1920) görüşmelerini yönetti. Şubat 1922'de Fransa'ya elçi atandı. Dokuz ay sonra, Benito Mussolini yönetiminde çalışmayı reddederek istifasını verdi. Yirmi yıla yakın süre yurtdışında kaldı. 1939'a değin Belçika'da, 1940'tan sonra da ABD'de öğretim görevlisi ve siyaset yorumcusu olarak çalıştı. 1943'te İtalya'ya döndü, kabinede çeşitli görevler aldı. 1946'da Cumhuriyetçilerin adayı olarak kurucu meclise seçildi. 1947'de Alcide De Gasperi'nin Hükümetinde Dışişleri Bakanı oldu. Temmuz 1951'de sağlığının bozulması nedeniyle istifa edene değin bu görevini sürdürdü. İtalya'nın barış antlaşmasını onaylamasında ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile NATO'ya katılmasında Sforza'nın etkisi belirleyici oldu.