Dünyayı yöneten düşünceler değil, kuvvettir; ancak kuvveti kullanan düşüncelerdir.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
KuvvetGüçYönetimYönetmekDüşünce
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kasaba veya bir bayır, uzaktan bir kasaba veya bir bayır olarak gözükür. Fakat siz ona yaklaştıkça, evler, ağaçlar, kiremitler, yapraklar, otlar, karıncalar, karıncaların bacakları derken... sonsuza kadar uzanana bir çeşitliliğe bürünür. Tek bir bayır sözcüğü tüm bu çeşitliliği kuşatmaktadır.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
GörünüşÇeşitlilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün insanlar mutluluğu arar. bunun hiçbir istisnası yoktur... bütün insanlar şikayet etmektedir; prensler, hizmetçiler, asiller, halk, yaşlı, genç, güçlü, zayıf, eğitimli, cahil, sağlıklı, hasta, her ülkede, her zamanda, her dönemde, her şartta... Boş yere etrafındaki her şeyle boşluğu kapamaya çalışır, o şeylerden hiçbiri ona yardımcı olamaz, çünkü bu sonsuz boşluk ancak sonsuz ve değişmez bir objeyle yani yaratıcı ile kapatılabilir.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
MutlulukAramak
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar sağlığın zararlarını, hastalığın yararlarını bilmiyorlar.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
HastalıkSağlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Adalet tartışmaya açıktır. Güç ise ilk bakışta tartışılmaz biçimde anlaşılır. bu nedenle gücü adalete veremedik, çünkü güç, adalete karşı çıkıp kendisinin adil olduğunu söylemişti. Haklı olanı güçlü kılamadığımız için de güçlü olanı haklı kıldık.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
AdaletGüç
Benzer Yazılar Yorumlar

Avlanmak öldürmekten daha zevklidir.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
ÖldürmekAvlanmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir adam bir nehrin öteki tarafında yaşıyor ve onun lideri, benim liderimle kavga etti diye, biz aramızda kavga etmediğimiz halde, kalkıp birbirimizi öldürmeye kalkışmamızdan daha aptalca bir şey olabilir mi?

Blaise Pascal
Kategori: Genel
Savaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Biz gerçekleri sadece sebeplerle değil, kalple de buluruz. Sebeplerin varacağı son nokta, onun ötesinde çok şey vardır. İnsanoğlunun mahiyeti arzu ve isteklerle doludur, o bütün bunları tatmin edebilecek olana müstahaktır. Yarış at için neyse, yalanlamak, inanmak ve şüphe etmek insan için odur.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
SebepGerçekArzuŞüphe
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan kendini sürükleyeni isteyerek izlediği vakit bağını hissetmez; ama direnmeye, uzaklaşarak yürümeye başladığı vakit çok acı çeker.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
Acı ÇekmekDirenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan, sonsuzluğa kıyasla bir hiç, hiçe kıyasla her şey, varlıkla yokluk arasında bir anlam

Blaise Pascal
Kategori: Genel
SonsuzlukHiçlikVarlıkYoklukİnsan
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan yalnızca bir kamıştır, tabiatın sinesindeki en zayıf kamış ama düşünen 
bir kamış. Demek ki bizim bütün izzet ve şerefimiz, tefekkürdedir.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
İzzetŞerefTefekkür
Benzer Yazılar Yorumlar

Yüreğin, beynin kavrayamayacağı bir aklı vardır.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
YürekBeyinAkıl
Benzer Yazılar Yorumlar

Yüreğin, beynin kavrayamayacağı bir aklı vardır.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan olmanın izzet ve şerefini işgal ettiğim küçücük mekanın vereceği böbürlenme sayesinde değil, bana verilmiş düşünme kabiliyetim sayesinde kainatı kuşatıyorum.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
İnsanİzzetŞerefDüşünme
Benzer Yazılar Yorumlar

Başkalarının fikirlerine göre yaşarız. Hayali bir hayat yaşar ve bu amaca uygun görüntüler yaratırız. Yine de güzelliğin peşinde koşarken ve bu imgesel varlığı korurken sahici olan her şeyi savsaklarız.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
YaşamFikirGüzellik
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşünce gücümüz arttıkça, özgür insanların çoğaldığını görürüz. Basit insanlar, kişiler arasında bir ayrım görmezler.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
DüşünceÖzgürlük
Benzer Yazılar Yorumlar

Şairlerin, sevgiyi kör olarak göstermeye hiç hakları yoktur: sevginin gözündeki bağ çıkarılmalı ve görme gücü bundan böyle ona geri verilebilmelidir.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
ŞairSevgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Bana öyle geliyor ki Sezar gidip dünyayı fethederek eğlenmek için fazla yaşlıydı. Bu tür bir eğlence Auguste ve İskender'e uygundu: durdurulması zor, genç insanlardı onlar, ama Sezar sanrım daha olgundu.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
GençlikOlgunluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Genellikle, başkalarının bulduğu nedenlerdense kendi bulduğumuz nedenlerle daha kolay ikna oluruz.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
İkna Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Ölümü düşünmek ne kadar tehlikesiz de olsa, ölümü hiç düşünmeden ona katlanmak daha kolaydır.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
ÖlümDüşünmekKatlanmak
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar pek çok şeyi öğrenmişler; kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi.. Fakat çok basit bir şeyi öğrenememişler insan gibi yaşamayı.Blaise Pascal
Kategori: Genel
ÖğrenmekKeşfetmekİnsanlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Şu zavallı çocuklar, "bu köpek benim' diyorlardı. 'orası güneşteki benim yerim.' İşte tüm dünyayı kuşatan gasp edip sahiplenme davasının nasıl başladığının en canlı timsali.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
ÇocuklukGasp Etmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendi çizdikleri yüzden korkan çocuklar.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
Korku
Benzer Yazılar Yorumlar

Ölüme, yoksulluğa, bilgisizliğe çare bulamayan insanlar, mutlu olmak için bunları hiç düşünmemek gerektiğini anladılar.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
MutlulukGörmezden GelmekÖlümYoksullukCehalet
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir adamı gördüğümüzde kitabını anımsıyorsak bu kötüye işarettir.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
EserSanatçı
Benzer Yazılar Yorumlar

Kalbin mantığa sığmayan, apayrı bir mantığı vardır.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
MantıkKalp
Benzer Yazılar Yorumlar

Halimiz gerçekten mutluluk verici olsaydı, kendimizi onun hakkında düşünmekten alıkoyma gereği duymazdık.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
Mutluluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Yararlı olmak ve bir başkasına yanıldığını göstermek istediğimizde, o kişinin söz konusu şeyi hangi açıdan ele aldığını gözlemlememiz gerekir, çünkü genelde bu şey o açıdan bakıldığında doğrudur. Bu gerçeği kabul etmeli, ancak bunun hangi açıdan yanlış olduğunu görmesini sağlamalıyız. Karşımızdaki bundan mutluluk duyacak, çünkü yanılmamış olduğunu, tek eksikliğinin bütün açılardan görememek olduğunu anlayacaktır. Çünkü her şeyi görmemesinden ve ele aldığı açıda doğal olarak yanılabilmesinden kaynaklanır.Blaise Pascal
Kategori: Genel
Bakış AçısıDoğrulukYanılmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Her seçim bir vazgeçiştir.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
SeçimTercihVazgeçmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Şöhret o kadar tatlıdır ki, onunla ilgili olması kaydıyla, her şeyi severiz ölümü bile.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
ŞöhretÖlüm
Benzer Yazılar Yorumlar

İyilikler iade edilebilme sınırı içinde kaldıkça hoşa gider, bu sınırı aşınca şükranın yerini nefret alır.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
İyilikKarşılıkŞükran
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer herkes dost sandığı kimselerin bir de kendi arkasından söylemiş olduklarını duysaydı, dünyada pek az dost kalırdı.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
DostDostlukDedikodu
Benzer Yazılar Yorumlar

Görmek isteyenler için yeterince ışık, istemeyenler için yeterince karanlık vardır.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
IşıkKaranlıkİstemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Felsefeyle eğlenmek tam anlamıyla felsefe yapmaktır.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
Felsefe
Benzer Yazılar Yorumlar

Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
AdaletKuvvet
Benzer Yazılar Yorumlar

Kuvvet olmadan adalet, güçsüzlük; adalet olmadan kuvvet ise tiranlıktır.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
AdaletGüçsüzlükKuvvetTiranlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Yasama güçsüzleşince, ahlak dejenere olur.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
AhlakHukukYasamaYozlaşma
Benzer Yazılar Yorumlar

Çalışma, doğanın anasıdır; mutlak bir dinlenme ölüm demektir.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
ÇalışmakDinlenmekTembellik
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgili insan, diploması olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemeden elde edendir.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
BilgiBilgiliDiploma
Benzer Yazılar Yorumlar

Blaise Pascal

Özgeçmiş

(D 19 Haziran 1623 – Ö 19 Ağustos 1662) Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünür. En bilinen temel eseri Düşünceler'dir. Daha 16 yaşındayken konikler üzerine bir inceleme yazdı. 1642'de , henüz 18'inde iken, vergi tahsildarı babasının işini kolaylaştıracak, dişliler ve tekerleklerden oluşan mekanik bir hesap makinesi tasarladı. Matematikle uğraşan babasıyla birlikte Paris Mersenne Akademisi'ne kabul edildi.