Kişinin duyguları bildikleriyle ters orantılıdır , ne kadar az bilirsen o kadar çok kızarsın .


Bertrand Russell
Kategori: Genel
DuyguBilgiKızmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Tarih ders kitaplarında her ulus yalnızca kendini yüceltmeyi amaçlar.


Bertrand Russell
Kategori: Genel
TarihKitapUlusTaraflılık
Benzer Yazılar Yorumlar

Filozof olmak isteyen, saçmalıklardan korkmamalı.

Bertrand Russell
Kategori: Genel
Filozof
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır.


Bertrand Russell
Kategori: Genel
Düşünce Özgürlüğüİnanç
Benzer Yazılar Yorumlar

Günümüzde en büyük sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, zekilerin ise sürekli şüphe içinde olmalarıdır .


Bertrand Russell
Kategori: Genel
AptallıkZekiEmin OlmakŞüphecilik
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanların öteki hayvanlardan farkı yani, yaşamak ve çoğalmak arzularının dışında, sınırsız arzulara yönelmiş olmasıdır. İnsanoğlunun sınır tanımayan isteklerinin en önemlisi iktidar ve sandır.


Bertrand Russell
Kategori: Genel
İktidarArzuNefsİnsanoğlu
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyayı anlama ve reform isteği ilerlemenin iki büyük motorudur.


Bertrand Russell
Kategori: Genel
Reformİlerleme
Benzer Yazılar Yorumlar

Tek kitaplı adamdan kork.

Bertrand Russell
Kategori: Genel
SığlıkDar Görüşlülük
Benzer Yazılar Yorumlar

Her istediğini elde edememek, mutluluğun ayrılmaz bir parçasıdır.

Bertrand Russell
Kategori: Genel
Mutluluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilimde gerçek yalnızca bir an'dır.

Bertrand Russell
Kategori: Genel
Bilim
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğitimin amacının zihinsel özgürlük olduğu bir dünya isterdim. Gençlerin aklını, onları bütün hayatları boyunca nesnel kanıtların oklarından koruyacak olan bir zırhın içine sokmamalı. Dünyanın açık kalplere ve aydın insanlara ihtiyacı var ve bunu statik sistemlerle elde edemeyiz.


Bertrand Russell
Kategori: Genel
EğitimAkılHür DüşünceAydınGenç
Benzer Yazılar Yorumlar

Mutluluğun sırrı, dünyanın korkunç, korkunç bir yer olduğu gerçeğiyle yüzleşmektir.

Bertrand Russell
Kategori: Genel
MutlulukYüzleşmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne yazık ki çoğu insan daha önce mutlu olduğunu ancak mutsuzluğa düştüğü zaman anlıyor.

Bertrand Russell
Kategori: Genel
MutlulukMutsuzluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne kadar az bilirseniz, onu o kadar şiddetle savunursunuz.


Bertrand Russell
Kategori: Genel
BilmekSavunmakTaassup
Benzer Yazılar Yorumlar

Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir; bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez.


Bertrand Russell
Kategori: Genel
BilgiBilimBilmekBilimsel Yöntem
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendi refahımızı, herkesin refahının güvence altına alınmasının dışında bir yolla güvence altına alamayız. Kendinizin mutlu olmasını diliyorsanız, başkalarının da mutlu olmasına rıza göstermek zorundasınız.

Bertrand Russell
Kategori: Genel
Devlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kasabın ekmeğe, bir fırıncının da ete ihtiyacı vardır. Bu nedenle kasapla fırıncının birbirini sevmesi için mantıklı bir neden vardır. Her ikisi de birbirine yararlı olur.

Bertrand Russell
Kategori: Genel
EkonomiPiyasa
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyayı savaş tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır; dünya çapında yetkiye sahip olacak ve dünyada bütün silahların tekelini elinde bulunduracak bir tek otoritenin kurulması.

Bertrand Russell
Kategori: Genel
SavaşSilah
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir dünya devletinin ciddi savaşları önlemesi için minimum bir güce sahip olması gerekir. İlk ve en önemlisi, dünya devletinin dünyadaki tüm silah ve silahlı kuvvetlerin tekeline sahip olması gerekir.

Bertrand Russell
Kategori: Genel
SavaşSilah
Benzer Yazılar Yorumlar

Bertrand Russell

Özgeçmiş

(D 18 Mayıs 1872 - Ö 2 Şubat 1970) Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi, toplumsal eleştirmen. Hayatının çeşitli dönemlerinde kendisini liberal, sosyalist ve barışsever olarak tanıtmış ayrıca hiçbirine derinden bağlı olmadığını itiraf etmiştir. Monmouthshire'de İngiltere’nin önde gelen aristokrat ailelerinden birinin ferdi olarak dünyaya gelmiştir. Russell 1900 lerin başında İnglizlerin “idealizme karşı isyanı” na öncülük etmiştir. Gottlob Frege ve Ludwig Wittgenstein ile birlikte analitlik felsefenin kurucusu kabul edilir. A. N. Whitehead ile birlikte Principia Mathematica adlı kitabı yayınlamıştır. Felsefi denemesi ''On Denoting''(İfade Üzerine) adlı eseri felsefinin paradigması olarak kabul görür. Aynı zamanda geniş bir çevrece 20. Yüzyılın önde gelen mantıkçılarından biri olarak kabul görür. Çalışmaları mantık, matematik, dilbilim, bilgisayar teknolojisi ve filozofiyi, özelliklede dil felsefesi, epistemoloji ve metafiziği önemli ölçüde etkilemiştir.