Ömür bu kadar kısa iken, amelleri kısaltıp, emelleri uzatma.

Zemahşerî (Ebül Kasım Cârûllah Mahmud bin Ömer bin Ahmed el-Zemahşerî)
Kategori: Genel
EmelİstekArzuÖlümÖmürHayatAmelDünya
Benzer Yazılar Yorumlar

Zemahşerî (Ebül Kasım Cârûllah Mahmud bin Ömer bin Ahmed el-Zemahşerî)

Özgeçmiş

Fars asıllı İslam filozofu; aynı zamanda tefsir, kelâm, fıkıh, lügât ve belâgat gibi birçok İslam'i bilim alanında araştırmalar yapmış ve çeşitli eserler vermiş olan İslâm âlimi. 1074 yılında Harezm'in Zemahşer kasabasında doğmuş, 1144'de bir Arefe gecesi Cürcaniyye'de vefât etmiştir. Doğduğu şehirden dolayı Zemahşerî, uzun süre Mekke'de yaşadığından ötürü de Cârûllah lâkaplarıyla anılmıştır. Mutezile akidesine bağlı bir âlimdir. Özellikle Arap dili ve Edebiyatı ile belâgat konusunda dâhi bir bilgindir. Zemahşerî olarak tanınmakta olup, künyesi Ebül Kasım Cârûllah Mahmud bin Ömer bin Ahmed el-Zemahşerî şeklindedir.