Birçok insan aşağılık kompleksini üstünlük duygusuna çevirir. Mesela hastalıktan dolayı şişen alnının aslında siyasi liderlik belirtisi olarak düşünür.

Alfred Adler
Kategori: Genel
Aşağılık KompleksiÜstünlük
Benzer Yazılar Yorumlar

İntihar(öç alma hareketi): intiharcının hayatında daima başkalarını acılarıyla üzme eğilimi vardır. Saldırının kime yönelik olduğu, olaydan en çok kimin üzüldüğünü görmekle kolayca anlaşılabilir.

Alfred Adler
Kategori: Genel
İntiharAcıİntikam
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan olmak, kendini yetersiz hissetmek ve üstün bir konumu ele geçirmek üzere çaba harcamak demektir

Alfred Adler
Kategori: Genel
İnsanÇabaAşağılık Duygusu
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir amaç düşüncesi olmadı mı, bireysel etkinlikler her türlü anlamını yitirir

Alfred Adler
Kategori: Genel
AmaçEtkinlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Denize düşen birisine yardım etmemizin nedeni, içimizdeki aşağılık duygusudur.

Alfred Adler
Kategori: Genel
Yardım EtmekAşağılık Duygusu
Benzer Yazılar Yorumlar

Aşağılık duygusunun temel nedeni koşullu sevgidir.Bundan kurtulmak için birey mükemmelliyetçiliğe yönelir, statü sembollerine bağlanır.

Alfred Adler
Kategori: Genel
Aşağılık KompleksiMükemmelliyetçilik
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir.


Alfred Adler
Kategori: Genel
İradeÖzgürlükAmaç
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir insanın değeri, toplumsal iş bölümünde üzerine düşen yeri ne ölçüde doldurduğuna bakılarak belirlenir.


Alfred Adler
Kategori: Genel
DeğerToplumsalİş Bölümü
Benzer Yazılar Yorumlar

Tüm yaşamımız, insanların birbirini karşılıklı etkileyebileceği varsayımına bağlı olarak akıp gitmektedir.


Alfred Adler
Kategori: Genel
YaşamEtkilemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Tırnak kemirme ve burun karıştırma gibi dikkat çeken kötü alışkanlıklara sahip insanlar, ilgili davranışlarıyla inatçı kimseler olduklarını ele verdiklerini bilmezler.


Alfred Adler
Kategori: Genel
Alışkanlıkİnatçılık
Benzer Yazılar Yorumlar

Unutkan insanlar öyle kişilerdir ki, açıkça başkaldırmaya pek yanaşmaz, ama unutkan davranışlarıyla ödevlerine karşı yeteri kadar ilgi duymadıklarını ele verirler.


Alfred Adler
Kategori: Genel
Unutkanlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Yıkayıp temizleme hastalığına kadınlarda alabildiğine sık rastlanır. Böyle davrananların tümü de kadınlık rolünü üstlenmeye karşı koyanlardır; ilgili davranışlarıyla kendilerini bir tür mükemmelliğe kavuşmuş görür, her gün kendileri gibi sık sık temizliğe başvurmayan kadınlara tepeden bakarlar.

Alfred Adler
Kategori: Genel
TitizlikMükemmellikKadınlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Uygarlığımızda bir kızın özgüvenini ve cesaretini yitirmemesi kolay değildir.

Alfred Adler
Kategori: Genel
KadınCesaretÖzgüven
Benzer Yazılar Yorumlar

Toplumdan uzak kalmak isteyen biri için, örneğin hep kirli bir yaka ya da pejmürde bir ceketle toplum içinde görünmekten daha uygun ve daha etkili bir çare yoktur. Kendisini başkalarının dikkati, eleştirisi ve rekabetiyle yüz yüze getirecek bir işin başına geçmekten yakayı sıyırmada ya da sevgi ve evlilikten kaçma işinde, başkalarının karşısına bu şekilde çıkmaktan daha iyi ve mükemmel ne yardım edebilir kendisine?


Alfred Adler
Kategori: Genel
ToplumUzaklaşmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Bazen insanlar, kendini beğenmişlik ya da kibir sözcüğü yerine kulağa daha hoş gelen hırs sözcüğünü kullanarak kendilerini biraz temize çıkarmaya çalışırlar.


Alfred Adler
Kategori: Genel
KibirHırsNarsist
Benzer Yazılar Yorumlar

Oyun oynamaktan kaçan çocukların ruhsal gelişimlerinde her zaman bir aksaklık söz konusudur.


Alfred Adler
Kategori: Genel
ÇocukOyunRuhsalGelişim
Benzer Yazılar Yorumlar

Kadınların erkeklerden daha az yetenekli olduğu savı bir masaldan, gerçekmiş izlenimi veren bir uydurmacadan başka nitelik taşımaz.


Alfred Adler
Kategori: Genel
KadınErkekYetenek
Benzer Yazılar Yorumlar

Bazı çocuklar aşırı derecede huysuzluğu kaçarak dikkati üzerlerine çekmek isterken, daha çok yada daha az kurnaz kimileri aşırı derecede uslu davranarak aynı amaca varmaya çalışırlar.


Alfred Adler
Kategori: Genel
ÇocukKurnazAmaçHuysuzluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün oyunlarda gelecek için hazırlık özelliği açığa vurur kendini. Örneğin çocuğun oyun karşısındaki tutumunda, oynayacağı oyunun seçiminde ve ona verdiği önemde bu durumu gözlemleyebiliriz.


Alfred Adler
Kategori: Genel
ÇocukOyunHazırlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir insanın devinimlerinin yöneldiği amaç, o insanın çocukken dış dünyadan aldığı izlenimlerin etkisi altında gelişip ortaya çıkar.


Alfred Adler
Kategori: Genel
DevinimAmaçÇocukEtkilenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Her isteyiş, bir yetersizlik duygusuyla ilgilidir, insanda bir doyum, bir hoşnutluk, bir yeterlilik sağlama eğilim ve dürtüsünün doğmasına yol açar.


Alfred Adler
Kategori: Genel
İstemekDoyumYetersizlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Çocuğun aile çevresindeki bir kişiye göstereceği aşırı sevginin hiçbir zaman gözden kaçırılmaması gerekir.


Alfred Adler
Kategori: Genel
ÇocukAileSevgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Dikkat, ilgi duyulan bir nesnenin belirli bir amaçla ele geçirilmesini sağlayan bir araçtır.


Alfred Adler
Kategori: Genel
AmaçAraçDikkat
Benzer Yazılar Yorumlar

Kadınla erkek arasındaki uzlaşma ve dengenin karakteristik özelliği arkadaşlıktır.


Alfred Adler
Kategori: Genel
KadınErkekDengeArkadaşlıkUzlaşma
Benzer Yazılar Yorumlar

Her ruhsal yaşamın başında az çok bir aşağılık duygusunun yer aldığını kabul etmek gerekecektir.

Alfred Adler
Kategori: Genel
RuhsalAşağılık Kompleksi
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir başkasını etkilemenin en iyi yolu, o kişiyi hak ve çıkarlarını garanti altına alınmış hissedeceği bir ruh durumuna sokmaktır.


Alfred Adler
Kategori: Genel
ÇıkarHakEtkilemek
Benzer Yazılar Yorumlar

İhmal, toplumsallık duygusunun bir eksiğidir.

Alfred Adler
Kategori: Genel
İhmal
Benzer Yazılar Yorumlar

Ruhsal ilişkiler örgüsünden koparılıp alınmış bir tek ruhsal olaya dayanılarak insanı tanımak gibi bir işe kalkışılamaz.


Alfred Adler
Kategori: Genel
BütünDetayİlişkiRuhsal
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayatın tek tek olayları bakımından sıklıkla gözlemlediğimiz bir şey var ki, o da bazı kimselerin yaşam konusunda kendilerinde var olan yeteneklerden haberlerinin bulunmayışı ve ilgili yetenekleri küçümsemeleridir.


Alfred Adler
Kategori: Genel
Yetenek
Benzer Yazılar Yorumlar

İki kişinin aynı şeyi yapması, aynı şey değildir; ama aynı şeyi yapmasalar da, yaptıkları aynı şey olabilir.


Alfred Adler
Kategori: Genel
FarklılıkEylemAynı
Benzer Yazılar Yorumlar

Sanrı, ruhsal berilimin alabildiğine büyük boyutlara ulaştığı, insanın amacından itilip uzaklaştırılacağı korkusuna kapıldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.


Alfred Adler
Kategori: Genel
KorkuSanrı
Benzer Yazılar Yorumlar

Kadının yetersizliğine ilişkin önyargı ve buna bağlı olarak erkeğin kendini beğenmişliği, her iki cinsiyet arasındaki uyumu sürekli bozarak inanılmayacak bir gerilimin doğmasına yol açar; ilgili gerilim, özellikle sevgi ilişkilerine de nüfuz ederek tüm mutluluk olanaklarını aralıksız tehdit altında tutar, hatta çok kez yok eder. Tüm aşk yaşamımızı zehirleyerek kurutup bir yangın yerine çevirir.


Alfred Adler
Kategori: Genel
KadınErkekÖnyargıUyum
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayatta birçok kötü olayla karşılaşmış güçsüz çocukların hayal gücü üstün düzeydedir; böylesi çocuklar, düş kurup dururlar hep.

Alfred Adler
Kategori: Genel
Hayal GücüHayal
Benzer Yazılar Yorumlar

Alfred Adler

Özgeçmiş

(D. 7 Şubat 1870 - Ö. 28 Mayıs 1937) Bireysel Psikoloji ekolünün kurucusu, Yahudi asıllı Avusturyalı Psikolog, Psikiyatrist. Derinlik psikolojisinin üç büyük kurucusundan biridir. (Diğerleri: Freud, Jung)