Her işte ilk adımı atan o yalnız adamdır. Ayrıntılar bir ekip tarafından sonradan hazırlanabilir. İlk teşebbüsün fikri, ilk sezgi bir tek bireyindir.

Alexander Fleming
Kategori: Genel
GirişimcilikGirişimTeşebbüs
Benzer Yazılar Yorumlar

Alexander Fleming

Özgeçmiş

(D 6 Ağustos 1881 – Ö 11 Mart 1955), Penisilini bulan İskoç bakteriyolog.