Karinabatlı (şimdiki adı Kornobat olup Bulgaristan'daki bir şehirdir) Ömer Hilmi Efendi gibi devrimizin bir Ebu Hanifesi varken bana niye sual edersiniz?

Ahmed Cevdet Paşa (Lofçalı Ahmed Cevdet Paşa)
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
İlim AdamıSoruSual
Benzer Yazılar Yorumlar

Ahmed Cevdet Paşa (Lofçalı Ahmed Cevdet Paşa)

Özgeçmiş

(D 26 Mart 1822, Lofça - Ö 26 Mayıs 1895, İstanbul) Osmanlı Devleti'nde on dokuzuncu asırda yetişen Türk devlet ve bilim adamı, tarihçi, hukukçu, şair. Mecelle'yi kaleme alarak İslam Hukukunu sağlam bir dille kitaplaştıran kişidir. Şekilde batı prensiplerini uygularken özünde şer-i prensiplere bağlı kalmayı uygun gören bir hukuk anlayışı vardı.