Son Sözü:

Zahidin bir parmağını kessen dönüp haktan kaçar. Gör bu miskin aşıkı serpa sayarlar ağlamaz.

Nesimi (İmadeddin Nesimi, Seyid Nesimi)
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Benzer Yazılar Yorumlar

Nesimi (İmadeddin Nesimi, Seyid Nesimi)

Özgeçmiş

Doğum tarihinin 1369-1370 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde doğmuştur. İdamı da 1425 yılındadır. Türkçe ve Farsça divanları yazmıştır. Şiirleri dönemin bir çok şairini etkilemiştir. Şiirlerinde Hallâc-ı Mansûr'u andıran ifadeler kullanmasıyla idarecilerin tepkilerini üzerine çekmiştir. Nesîmî'nin yaşadığı dönemde Fazlullah Nâimî'nin (1339-1401) kurucusu olduğu Hurûfilik hareketi geniş ölçüde yaygınlaşmıştı. Nesîmî, Ester-Âbâdî Fazlullah'ın yaymaya çalıştığı vd Nâimî'den öğrendiği Hurûfiliği kabul etmiş ve bu mezhebin önde gelen savunucuları arasında yer almıştır.