İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrâh (zorlama). 

Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah.

Ziya Paşa (Abdülhamid Ziyaeddin, Vali Ziya Paşa)
Kategori: Genel
DoğrulukSadakatDoğru
Benzer Yazılar Yorumlar

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

Ziya Paşa (Abdülhamid Ziyaeddin, Vali Ziya Paşa)
Kategori: Genel
LafEylemEserÜretimÜretkenlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir,

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

Ziya Paşa (Abdülhamid Ziyaeddin, Vali Ziya Paşa)
Kategori: Genel
AzarAzarlamakİkazKötekLafNasihatSözUyarı
Benzer Yazılar Yorumlar

Milyonla çalan mesned-i izzetteserefraz,

Birkaç kuruşu mürtekibin cayı kürektir.

Ziya Paşa (Abdülhamid Ziyaeddin, Vali Ziya Paşa)
Kategori: Genel
Ahlak
Benzer Yazılar Yorumlar

Ziya Paşa (Abdülhamid Ziyaeddin, Vali Ziya Paşa)

Özgeçmiş

(D 1825, İstanbul - Ö 17 Mayıs 1880, Adana) Türk yazar, şair ve devlet adamı. Asıl ismi "Abdülhamid Ziyaeddin" dir. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin en önemli devlet adamlarından birisidir ve en çok eser veren Tanzimat çağı yazarlarındandır. Şinasi ve Namık Kemal ile birlikte “batılılaşma” kavramını ilk defa ortaya atan Osmanlı aydınları arasında yer alır. Sultan Abdülaziz döneminde Avrupa'ya kaçarak Genç Osmanlılar arasına katılmış ve gazete çıkararak devrin hükümeti ile mücadele etmişti; yurda dönüşünde çeşitli valiliklerde bulunmuş ve son görev yeri olan Adana'da hayatını yitirimiştir. Kurtuluş Savaşı'nın ünlü komutanlarından Reşat Bey (Çiğiltepe)'nin babasıdır.