Cesaretiyle yaşamayan, esaretiyle ölür.

Yavuz Sultan Selim Han
Kategori: Genel
CesaretEsaretEsirCesurDevletOrduAskerTutsaklıkTutsakSavaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Devletleri yıkan tüm hataların altında nice gururun gafleti yatar.

Yavuz Sultan Selim Han
Kategori: Genel
DevletGururGafletDevlet AdamıDevlet Adamlığı
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünya bir padişaha yetecek kadar geniş değilmiş.

Yavuz Sultan Selim Han
Kategori: Genel
DünyaHedefOsmanlı
Benzer Yazılar Yorumlar

Son Sözü:

Sure-i Yasin tilavet eyle.

Yavuz Sultan Selim Han
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Benzer Yazılar Yorumlar

Sır

Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona:

- Sen sır saklamayı bilir misin? diye sormuş:

Vezir:

- Evet Hünkarım, bilirim, dediğinde; Yavuz cevabı yapıştırmış:

- Ben de bilirim.

Yavuz Sultan Selim Han
Kategori: Nükteler
OsmanlıSırSır SaklamakYöneticiYöneticilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Yavuz Sultan Selim Han

Özgeçmiş

(D 10 Ekim 1470 – Ö 21/22 Eylül 1520) Osmanlı padişahı, 74. İslam halifesi ve ilk Osmanlı halifesidir. Babası II. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun, eşi Ayşe Hafsa Sultan'dır. Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2'si Avrupa'da, 1.905.000 km2'si Asya'da, 2.905.000 km2'si Afrika'da olmak üzere toplam 6.557.000 km2'ye çıkarmıştır.[3] Padişahlığı döneminde Anadolu'da birlik sağlanmış; halifelik Abbasilerden Osmanlı Hanedanına geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır. Şehzade Selim, tahta çıkmadan önce vali olarak Trabzon'da görev yapmıştır. Yavuz Sultan Selim'e kızını vermiş olan Kırım Hanı Mengli Giray, ona askeri destek sağlayarak tahta geçmesine yardım etmiştir. 1512'de tahta çıkan Sultan Selim, Eylül 1520'de şarbon hastalığına bağlı olarak Aslan Pençesi (Şirpençe) denilen bir çıban yüzünden henüz 49 yaşında iken vefat etmiştir