Despot insanlar yok edilmektedir, fakat devlet hala kollektif bir despot olarak varlığını sürdürmektedir.

William Dean Howels
Kategori: Genel
DespotDespotizmDevlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Dine sahip olmayan hiçbir ilkel topluluk bulunamamıştır.

William Dean Howels
Kategori: Genel
Din
Benzer Yazılar Yorumlar

William Dean Howels

Özgeçmiş

(D 1 Mart 1837 - Ö May 11, 1920) Amerikalı realist yazar, edebiyat eleştirmeni.