Türkler bilime saygılı ve ince duygulu bir millettir.

Büsbek (Ogier Ghiselin de Busbecq)
Kategori: Genel
Türk
Benzer Yazılar Yorumlar

Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez

Büsbek (Ogier Ghiselin de Busbecq)
Kategori: Genel
Türk
Benzer Yazılar Yorumlar

Büsbek (Ogier Ghiselin de Busbecq)

Özgeçmiş

Osmanlı Devleti’nin en kudretli ve Avrupalılar tarafından da en çok merak edilen bir döneminde Avusturya sefiri olarak Türkiye’ye gelmiştir. 1554-1562 yılları arasında sekiz yıl süren büyükelçiliği sırasındaki bilgi ve gözlemlerini dört mektup halinde arkadaşı Nicholas Michault’ya yazmıştır. Baron Busbek’in mektupları, Latince aslından “Türk Mektupları” adıyla Hüseyin Cahit Yalçın tarafından Türkçe olarak yayımlanmıştır. Bu mektuplar, daha sonra “Kanuni Devrinde Bir Sefirin Hatıratı” adıyla 1953’te mütercim ismi belirtilmeden neşredilmiştir.