Kaç Çeşit Dost Vardır?

Bâkî'ye kaç çeşit dost olduğu sorulduğunda şöyle cevap vermiş:

- Üç çeşit dost vardır:

Bir dost vardır ki, gıda gibidir, sen onu her gün ararsın.

Bir dost vardır ki, ilaç gibidir; gerektiğinde ararsın.

Bir dost vardır ki, hastalık gibidir, o seni arar.

Baki
Kategori: Nükteler
DostDostluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş.

Baki
Kategori: Genel
DünyaEserHatıraHayatİzSedaSesYaşam
Benzer Yazılar Yorumlar

Baki

Özgeçmiş

(D 1526 - Ö 1600) Divan edebiyatı şâiri. 1526 yılında İstanbul'da doğan Bâki'nin asıl ismi Mahmud Abdülbâki'dir. Aslında fakir bir ailenin çocuğu idi, babası müezzinlik yapıyordu. Eğitime, ilme olan büyük tutkusu fark edilmeye başlanınca ailesi medreseye devam etmesine izin vermiştir, zira başlarda medreseye kaçak, ailesinden gizli gitmekteydi. Gayretleri ile iyi bir eğitim görmüş, dönemin ünlü müderrislerinden ders almıştır. Eğitimi boyunca şiire olan ilgisi giderek artmış ve güçlü kaleminin ünü de yavaşça yayılmaya başlamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirtilen şair hayatı boyunca çeşitli dönemlerde devlet hizmetinde bulundu, kadılık, kazaskerlik gibi makamlarda görev yaptı. Yaşlılığında Şeyhülislam olmak isteyen Baki bu makama getirilmemiş. 1600 yılında, İstanbul'da öldü.