Zahir ilimleri görünen kısmın ışığıdır. Batın ilimleri ise görünmeyen kısmın.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
İlimZahirBatın
Benzer Yazılar Yorumlar

Zahir fıkhını öğren, sonra batın fıkhına yönel.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
ÖğrenmekFıkıhYönelmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Yakında perdeler kalkınca bindiğin at mı katır mı anlarsın.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
GerçekAhiret
Benzer Yazılar Yorumlar

Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatıdır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
YolculukVuslatKalp
Benzer Yazılar Yorumlar

Veliliğin şartı gizlenmek, nebiliğin şartı açıklamaktır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
VelilikNebilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Tövbe, yönetim değişikliğidir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Tövbe
Benzer Yazılar Yorumlar

Teslim ol, rahat bul.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Teslimiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Tasavvuf yolu salihleri görüp onların sohbetlerini ezberlemekle katedilmez.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
TasavvufSalih
Benzer Yazılar Yorumlar

Şöyle denilmiştir: “Şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zındıklıktır.”

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
ŞeriatHakikatŞahitlikZındıklık
Benzer Yazılar Yorumlar

Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalp ile itiraf etmek ve dille söylemektir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
ŞükürNimet
Benzer Yazılar Yorumlar

Sevenle sevmeyen rıza halinde değil, hoşnutsuzluk halinde belli olur.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SevmekSevilmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Sufîler Allah Teala’nın Kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimet bahşedeni, halkı değil Halık’ı isterler.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SufiSufilikİstemekArzuNimet
Benzer Yazılar Yorumlar

Salihlerden birisine “Neyi arzu ediyorsun?” diye sorulduğunda, “Arzu etmemeyi arzu ediyorum.” diye cevap verdi.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SalihİstemekArzuNefs
Benzer Yazılar Yorumlar

Sufilerden biri demiş ki: “İnsanlar hakkında Allah’a uy, Allah hakkında insanlara uyma!”

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SufiSufilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Sufîler ‘niçin’i, ‘nasıl’ı, ‘yap’-‘yapma’yı unutarak, kendilerini Rablerinin önüne atmışlardır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SufiNiçinNasılSufilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Sufilerin geceleri gece, gündüzleri de gündüz değildir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Sufi
Benzer Yazılar Yorumlar

Sufilerden biri demiş ki: “Fasığın yüzüne ancak arif kullar güler.”

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SufiGülmekFasık
Benzer Yazılar Yorumlar

Sıddık gözünün, güneş ve ayın değil, Allah’ın nuruyla bakar.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
BakmakSıddık
Benzer Yazılar Yorumlar

Salihlerin kalpleri faydayı da zararı da Rablerinden bilir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SalihFaydaZararTevekkül
Benzer Yazılar Yorumlar

Sağlam bir kalp tevhid, tevekkül, yakin, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
TevekkülİlimİmanKalp
Benzer Yazılar Yorumlar

Sabır, hayrın temelidir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SabırHayır
Benzer Yazılar Yorumlar

Sufi batınını ve zahirini Allah’ın Kitabına ve Resulünün sünnetine uyarak arıtandır. O, safiyeti arttıkça vücud denizinden çıkar; iradesini, dilek ve ihtiyarını terkeder.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Sufi
Benzer Yazılar Yorumlar

Sahte rabler boyundan çıkarılıp atılmadıkça, sebeplerle ilişik kesilmedikçe, fayda ve zararı insanlardan bilmeyi terketmedikçe kurtuluş mümkün değildir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
PutKurtuluş
Benzer Yazılar Yorumlar

Senin dilin güzel ve tatlı; yüzün ise kötülüklerden kurtulmuş gibi gülüyor, ya kalbinin hali nasıl? Cemaat içinde iyi görünüyorsun, ya yalnız iken, yanında kimse yok iken nasılsın? Göründüğün gibi değilsin. Sen namaz kıldığın, oruç tuttuğun, hayır işleri yaptığın zaman, eğer bunları sırf Allahü Tealanın rızasını gözeterek yapmazsan, nifak üzere ve Allahü Tealadan uzak olacağını bilmiyor musun? Şimdi Allah için yapmadığın bütün işlerin, bütün sözlerin, adi ve bayağı niyetlerin için tevbe et.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
KalpGösterişAllah Rızası
Benzer Yazılar Yorumlar

Rabbinizin kereminden dileyin, icabet etse de etmese de O’ndan isteyin. Çünkü O’ndan istemek ibadettir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
İstemekİbadetDua
Benzer Yazılar Yorumlar

Ölmeden önce öl. Hem kendinden geç, hem de Allah’ın gayrı şeylerden. İşte o zaman dirilir, hakiki hayata kavuşursun.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
ÖlmekHayatYaşam
Benzer Yazılar Yorumlar

O’nu tanısaydınız, O’nun önünde dilleriniz lal kesilirdi; kalpleriniz ve diğer uzuvlarınız her halinde edepli olurdu.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Allah (C. C.)Tanımak
Benzer Yazılar Yorumlar

Marifet ve ilim, öz ile kabuğu birbirinden ayırır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
İlimÖzMarifet
Benzer Yazılar Yorumlar

Müslümanlar hakkında iyi zan sahibi ol. Onlar hakkında niyetini düzelt. Her türlü hayır işi yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahireti düşünen alimlere sor.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Zanİyi NiyetHayır
Benzer Yazılar Yorumlar

Mümin kimse küçük günahları da büyük görür. Peygamber efendimiz; "Mümin kimse, günahını dağ gibi görüp, kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafık ise, günahını burnu üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür" buyurdu.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
MüminGünahBakış Açısı
Benzer Yazılar Yorumlar

Mümin, insanlara karşı yüzünden sevinçli olduğunu gösterir. Fakat kendi mahzundur. Peygamber efendimiz; "Müminin sevinci yüzündedir. Halbuki kalbi mahzundur" buyurmaktadır. Müminin tefekkürü, düşünmesi, ağlaması çok, gülmesi azdır. Tebessümü ile kalbindeki hüznü gizler. Dışarıda geçimini temin etmekle uğraşıyor görünür, kalbi Rabbini anmakla meşguldür. Çoluk çocuğu ile uğraşıyor görünür, kalbi Rabbi iledir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
MüminKalpTefekkür
Benzer Yazılar Yorumlar

Kalp Kitap ve Sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
KalpKitapSünnetAmelHakBatıl
Benzer Yazılar Yorumlar

Kalp salih olunca daimi zikir elde edilir ve kalbin her tarafına Hakk’ın zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi Rabbini zikreder.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SalihKalpZikirHakk
Benzer Yazılar Yorumlar

Kalp sırra, sır da Hakk’a itimat ederek sükun bulur.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SırHakkİtimat
Benzer Yazılar Yorumlar

Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
KulAllah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Kazayı engelleyen dua, yine kazayı önlemesi mukadder olan duadır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
DuaKaza
Benzer Yazılar Yorumlar

Kulun Allahü Tealayı sevmesinde samimi olup olmadığı, başına bela ve musibet geldiği zaman ortaya çıkar. Bela ve musibet geldiğinde sabır ve sükun halini muhafaza edebiliyorsa, o gerçekten Allahü Tealayı seviyor demektir. Musibet ve fakirlik zamanında sebat gösterebilmek bu sevgiye delil ve alamet yapıldı. Birisi Hz. Muhammed'e; "Ben seni seviyorum" deyince; "Fakirlik için bir elbise hazırla" buyurdu. Bir başkası gelip Hz. Muhammed'e; "Ben Allahü Tealayı seviyorum" deyince; "Bela için elbise hazırla" buyurdu.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SamimiyetSevgiMusibetBelaSabır
Benzer Yazılar Yorumlar

Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma, salihleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
ArkadaşSalihArkadaşlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Kardeşinin sana yaptığı nasihati kabul et. Ona muhalefet etme. Çünkü o, senin kendinde göremediğin şeyleri görür. Bunun için Resul-i Ekrem; "Mümin, müminin aynasıdır" buyurmuştur. Mümin, din kardeşine yapmış olduğu nasihatlerde samimidir. Onun göremediği şeyleri bildirir. Ona, iyilikler ve kötülükler arasındaki farkı gösterir. Ona, lehinde veya aleyhinde olan şeyleri anlatır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
NasihatKardeşMümin
Benzer Yazılar Yorumlar

İlk önce yapılması lazım olan şeyler hususunda "Müminin, en önce farzları yapması lazımdır. Farzları bitirdikten sonra, vacip ve sünnetleri yapar. Ondan sonra, nafilelerle meşgul olur. Farz borcu varken sünnet ile meşgul olmak, ahmaklıktır. Farz borcu olanın, sünnetleri kabul olmaz. Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, Hz. Muhammed diyor ki: "Üzerinde farz borcu olan kimse, kazasını kılmadan nafile kılarsa, boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse, kazasını ödemedikçe, Allahü Teala, onun nafile namazlarını kabul etmez." Mümin, bir tüccara benzer. Farzlar onun sermayesi, nafileler de kazancıdır. Sermaye kurtarılmadıkça, kazancı olamaz" demiştir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
KullukGörevSorumluluk
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip, kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, alim ve cesur olması.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
MürşitRehberlik
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
İbadet
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tevbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkân varken bunu fırsat biliniz. Tevbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
ÖmürFırsatHayatAhiret
Benzer Yazılar Yorumlar

Halinizden şikayette bulunmayın. Sabredin, feryat etmeyin. Doğruluk üzere devam edin. İsteyin, istemekte bıkkınlık göstermeyin. İçinde bulunduğunuz istenmeyen hallerden dolayı ümitsizliğe düşmeyin. Daima ümitli olun. Birbirinize düşman değil, kardeş olun. Birbirinize buğz etmeyin. Allahü Tealaya, rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller, asla karşılıksız kalmaz. Onun için bir an olsun sabrediniz, mutlaka, senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla meşhur olan, bu lakabı, bir anlık cesareti neticesinde kazanmıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerimde mealen; "Şüphesiz ki, Allah sabredenlerle beraberdir" buyuruyor (Bakara suresi: 153)

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
ŞikayetSabırDoğrulukİstemekÜmitsizlikÜmit
Benzer Yazılar Yorumlar

Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah’ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Günah
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer O’nu bilseydiniz başkasını inkar eder, sonra da O’nun gayrısını O’nun vasıtasıyla bilirdiniz.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Allah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. 

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
DünyaAhiretFaydaNefsAramakBoş Söz
Benzer Yazılar Yorumlar

Ey oğul! Senin düşüncen, yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar, nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede, nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahü Tealadır. Senin düşüncen, Rabbin ve Onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan (haram ve şüphelilerden) ne terk edersen, mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
DüşünceNefsDünyeviKalpNimetAhiret
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
NefsDünyaAhiretKalpAllah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Derdi de yaratan O’dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belaya mübtela kılar. Böylece hem bela verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
DertDevaAllah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Dünya
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünya bir topluluğa, ahiret bir topluluğa sahip, Hak (c.c.) da bütün toplulukların sahibidir..

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
ToplulukAhiretDünyaAllah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Batın bilgisi, seninle Rabbin arasındaki ışıktır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
IşıkAllah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Bidayetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SabırRahatlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin menfaatin için ister.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Menfaat
Benzer Yazılar Yorumlar

Bu işin başı Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Şehadet
Benzer Yazılar Yorumlar

Arif, Allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Arif
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
İşSonuç
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
TakdirÇalışmakÇabalamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
TanımakSevmekİtaat
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah Teala rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Rızık
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah’a ancak, O’ndan başka herşeyi terkeden kimseler yaklaşabilir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Terk EtmekTeslim OlmakBırakmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah’tan başka her şey puttur.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Putİlah
Benzer Yazılar Yorumlar

Allahü Tealadan hakkıyla haya ediniz. Gaflette olmayınız. Zamanınız, zayi olup gidiyor. Halbuki siz, yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinde koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz. Bütün bunlar size, Rabbinizin huzurunda hesap vermek için duracağınızı unutturuyor. Halbuki Allahü Tealayı anmak, ariflerin kalplerinde yerleşir. Onların kalplerini kuşatır. Onlara, Allahü Tealayı hatırlamaya mani olan her şeyi unutturur.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
HayaGafletZaman
Benzer Yazılar Yorumlar

Allahü Tealadan dünya ve ahiretin hayırlarını iste. Sakın; "Ben istiyorum. Fakat Allahü Teala vermiyor, ben de bundan sonra istemeyeceğim." deme. Duaya devam et. Eğer istediğin şey ezelde senin için takdir edilmiş ise, Allahü Tealadan istedikten sonra, Allahü Teala onu sana gönderir. Eğer istediğin o rızık ezelde senin için takdir edilmemiş ise, Allahü Teala seni o şeye muhtaç kılmaz ve kendinden gelenlere rıza gösterme nimetini ihsan eder. Eğer Allahü Teala senin için fakirlik ve hastalık dilemiş ise, sen de Allahü Tealaya fakirlikten ve hastalıktan kurtulman için yalvarırsın. O zaman Allahü Teala sana razı ve memnun olacağın bir hal verir. Eğer, ezelde borçlu olmak takdir edilmişse ve sen de borçtan kurtulmak için dua edersen, Allahü Teala alacaklıyı sana kötü muamele etme halinden vazgeçirir. Hatta borcundan azaltma veya hepsini bağışlama haline çevirir. Eğer dünyada borçlu halden kurtarmazsa buna karşılık sana bol sevap verir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
DuaDünyaAhiretİstemekKarşılık
Benzer Yazılar Yorumlar

Ahireti sermayen, dünyayı bu sermayenin kazancı yap. Zamanını, önce ahireti elde etmek için sarf et. Geri kalan vaktini, geçimini temin için harca. Sakın dünyanı sermaye, ahiretini onun karı şeklinde yapma. Böyle yaparsan, dünyadan artan zamanını, ahiretin için sarf edersin. Bu zaman zarfında namazlarını kılmaya çalışırsın. Fakat çabucak kılayım diye, rükünlerine riayet etmezsin. Sonra dünya işlerinden dolayı yorulur ve bitkin düşersin. Geceleri kaza namazı kılmaya fırsat bulamazsın. Yorgunluktan ölü gibi yatar, gündüz de faydasız olursun. Nefsine, heva ve isteğine hatta şeytana tabi olursun. Ahiretini dünyaya karşılık satarsın. Nefsinin kölesi ve onun bineği olursun. Halbuki sen, nefsine binmek, onu yalanlayıp tekzip etmek ve selamet yoluna sokmakla emrolunmuşsun. Bunlar ahiret yolu, Rabbine taat yoludur. Sen, nefsinden gelen istekleri kabul etmekle, kendine zulmettin. İpini onun eline verdin. İsteklerinde, lezzetlerinde, hevasında ona uydun. Sonunda dünya ve ahiretin hayırlısını kaçırdın. Dünya ve ahiretini zarara soktun. Böyle olursa, Kıyamet günü din ve dünya bakımından insanların en müflisi ve en zararlısı olursun. Nefsine uymakla, dünyadan fazla bir şeye ulaşamadın. Eğer nefsini ahiret yoluna çekseydin, ahiretini esas ve sermaye kabul etseydin, dünya ve ahiretini kazanırdın. Nefsin kötülüklerinden korunur, iyilerden olurdun. Eğer dünyaya rağbet etmeyerek, kötülüklerden uzak kalarak Allahü teâlâya itaat edersen, Allahü teâlânın has kullarından olursun.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
AhiretDünyaZamanNamazNefs
Benzer Yazılar Yorumlar

Acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, Allahü Tealadandır. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
AcelecilikHataHırsKanaatkarlıkTemkin
Benzer Yazılar Yorumlar

Kur'an'dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Kur'an-I KerimAmel
Benzer Yazılar Yorumlar

Tasavvuf yolu zahıri ve batini hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fani olmayı gerektirir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Tasavvuf
Benzer Yazılar Yorumlar

Ahireti isteyene dünyada zuhd gerekir; Allah'ı isteyene ise ahirette zuhd gerekir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
AhiretArzu
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlara gösteriş için amel yapıp, sonra da bunu Allahü tealanin kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Peygamber efendimiz başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
GösterişİmanÖlçülülükŞımarıklıkAzgınlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Sufîler ahirete göre akıllı, dünyaya göre delidirler.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SufiDeliAkıllıDünyaAhiret
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah'ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SamimiyetMuhabbet
Benzer Yazılar Yorumlar

Belalar kula Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalmayı öğretir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Bela
Benzer Yazılar Yorumlar

Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
AmelİyilikÖdül
Benzer Yazılar Yorumlar

Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Sahip OlmaNasip
Benzer Yazılar Yorumlar

Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakıyı unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir!

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
RızıkCehalet
Benzer Yazılar Yorumlar

Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Kader
Benzer Yazılar Yorumlar

Arif, Allah'a her an bir öncekine göre daha yakındır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
ArifAllah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Ey Rabbim! Bütün affını isteme acizliğimle senden affını diliyorum.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Af DilemekAcizlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Resulullah hariç her mahluk perdedir; Resulullah ise kapıdır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
AkıllıKaderTevekkülÖlüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Her şeyde O'nun isimlerinden bir isim mevcuttur, her şeyin ismi O'nun ismindendir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Esma-I Hüsna
Benzer Yazılar Yorumlar

Her şeyde O'nun isimlerinden bir isim mevcuttur, her şeyin ismi O'nun ismindendir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Benzer Yazılar Yorumlar

Kalp dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkani yok, ahireti sevmiş olamaz.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
AhiretNefsDünyevi
Benzer Yazılar Yorumlar

Kabirleri ziyaret ediniz. Salih kimseleri de ziyaret ediniz. Hayırlı işler yapınız. Böyle yaparsanız, her şeyiniz düzelir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
ZiyaretKabirSalih
Benzer Yazılar Yorumlar

Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
İlimTasavvuf
Benzer Yazılar Yorumlar

Sâlihlerin kalpleri faydayı da zararı da Rablerinden bilir.


Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
FaydaZarar
Benzer Yazılar Yorumlar

Ademoğlunun başına gelen her türlü bela, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
BeşeriyetBelaNankörlükŞikayet
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir şeyi hatırlamak Allah'ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
UğursuzlukAllah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
BaşlangıçNihayetSabretmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Sufilerin yolculukları Hakk'a kurbiyet ülkesinde son bulur.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SufiTasavvufHakk
Benzer Yazılar Yorumlar

Mümin dünyada, zahid ahirette gariptir. Arif ise Allah'ın dışındaki her yerde gariptir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
MüminZahidArifGarip
Benzer Yazılar Yorumlar

Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
KaderTevekkül
Benzer Yazılar Yorumlar

Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatidir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
YolculukSırVuslat
Benzer Yazılar Yorumlar

Kur'an'ın iki yönü vardır: o'nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Kur'an-I Kerim
Benzer Yazılar Yorumlar

Kur'an'ın iki yönü vardır: O'nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.


Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Kibir
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
BilgiCehalet
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne Pekmez Var, Ne de Bal...

A. Geylanî Hazretleri'nin üzerine hiç sinek konmazdı. O'nun bu haline vâkıf olanlardan biri sordu.

“Üzerinize sinek konduğunu hiç görmüyoruz? Sebebi nedir?”

Şu cevabı verdi:

“Niçin konsun ki? Üzerimde ne dünyanın pekmezi var, ne de ahiretin balı...”

Abdülkadir Geylani
Kategori: Nükteler
AhiretAlimlikDünya
Benzer Yazılar Yorumlar

Hataları, bilhassa kötü huyları tam bırakan kimse, kopardığı otu kökten keser. Şüphesiz o bir daha dallanmaz.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
HataHuy
Benzer Yazılar Yorumlar

Cehenneme, kalplerini günahlarla üşütenler girer.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
CehennemGünah
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyalık toplarken, gece odun toplayan fakat eline geldiğini bilmeyen kişi gibi olma. Eline geçen dünyalığın helal mi yoksa haram mı, olduğuna dikkat et.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
DünyalıkHaramHelal
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğitilmemiş nefs, huysuz kadın gibidir.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
Nefs
Benzer Yazılar Yorumlar

En büyük felaket, sonsuz saadetten mahrum olmaktır

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
AhiretFelaket
Benzer Yazılar Yorumlar

Ey evlat! Dinini yemişle değişme.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
DinDünya
Benzer Yazılar Yorumlar

Abdülkadir Geylani

Özgeçmiş

( D 1078 - Ö 1166) 1078 yılında İran'ın Geylan şehrinde doğdu. Künyesi, Ebu Muhammed'dir. Muhyiddin, Gavs-ül-a'zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-evliya, Kutb-i a'zam gibi lâkabları vardır. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidost'tur. Peygamber torunu Hasan bin Ali'nin oğlu olan Hasan el-Mu'tena'nın oğlu Abdullah el-Kâmil'in soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkadir Geylani, hem seyyid, hem şerifdir. Abdülkadir Geylani, 1166'da Bağdatta vefat etti. Türbesi Bağdattadır. Muhyiddîn, Kutb-i Rabbânî, Kutb-i a'zam, Gavs, Gavs-ül a'zam, Sultân-ul-evliyâ (evliyaların sultanı) olarak da anılır. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidost'tur. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup o da peygamber soyundan gelmektedir. Bundan dolayı hem Seyyid hem de Şerif'tir. Bağdat’ta vefat etti. Türbesi Bağdat’tadır.