İnsanlar; devlet aygıtını izleyen pasif senaristlerdir.

Thomas Hobbes
Kategori: Genel
DevletHalk
Benzer Yazılar Yorumlar

Herkesin kötü olduğu yerde, kötülerin en güçlüsü herkes için en iyi olandır ve bu en güçlü kötü, gücü ne denli kendi elinde toplayabilirse, işte o ölçüde de herkesi -iyi değil, ama- 'kötü olmayan' hale getirmiş olacaktır.

Thomas Hobbes
Kategori: Şiirler
GüçKötülükBelirleyicilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Yaşamımın tek ihtirası korku oldu

Thomas Hobbes
Kategori: Genel
İhtirasKorku
Benzer Yazılar Yorumlar

Büyük halkarın büyüklüğü ancak kendilerinden küçük olan halklara yardımlarıyla ölçülür. Onların uyguladığı şiddet, baskı ve kötülük büyüklükleri oranında abartılır, çünkü onlar bu uygulamalara en az ihtiyacı olanlardır. Büyüklere karşı bu taraflı yaklaşımın sonuçları böyle ortaya çıkar. Dokunulmazlık kibir demektir, kibir de nefret ; nefret ise bütün baskıcı büyüklüğün aşağı alınma mücadelesini doğurur

Thomas Hobbes
Kategori: Genel
BüyüklükHalkBaskıŞiddetKibirDokunulmazlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Onları (vatandaşları) yabancıların istilasından koruyabilmenin, birbirlerine zarar vermekten engellemenin, kendi sanayilerini ve yeryüzünün meyvelerini güvence altına almanın yolu bütün gücü ve kudreti bir tek insan ya da insanların meclisine vermektir... (Toplumda yaşayan) insanlar birbirlerine ‘Ben haklarımdan vazgeçiyorum ve tüm haklarımı bu insana ya da insanların meclisine veriyorum’ demelidirler. Böylece bütün güç ve kudret tek bir insanda toplanır. Bu devlet ya da Latince civitas olarak adlandırılır. Bu büyük leviathanın doğması demektir.

Thomas Hobbes
Kategori: Genel
Devlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Devletin olmadığı bir yerde bir mülkiyet söz konusu olmayacaktır, benim-senin ayırımı olamayacaktır; sadece gücü olan insan istediğini alabilecektir.

Thomas Hobbes
Kategori: Genel
DevletMülkiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Devletin olmadığı bir yerde sanayiye yer yoktur; çünkü sanayiden elde edilecek faydalar belirsizdir. Netice olarak yeryüzünde bir kültür mevcut olmayacaktır, deniz ve hava taşımacılığı olmayacaktır, ithal malların kullanımı söz konusu olmayacaktır, yasalar olmayacaktır, mektuplar gönderilemeyecektir, toplum olmayacaktır, hepsinden kötüsü kuşku olacaktır, şiddet ve ölüm korkusu mevcut olacaktır. Devlet olmadan insanın yaşamı, yalnız, fakir, mutsuz ve kısadır.

Thomas Hobbes
Kategori: Genel
Devlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğa kanununun birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir.

Thomas Hobbes
Kategori: Genel
Barış
Benzer Yazılar Yorumlar

Thomas Hobbes

Özgeçmiş

(D 5 Nisan 1588 - Ö 4 Aralık 1679) İngiliz felsefecisidir. 1651 tarihli Leviathan adlı çalışması, batı siyaset felsefesinin izleyeceği yolu çizmiş ve başucu eseri olmuştur. Bugün bir siyaset felsefecisi olarak tanınsa da, tarih, geometri, etik, genel felsefe gibi pek çok alanla ilgilenmiştir.