Birinin sabiti başka birine göre değişkendir.

Susan Gerhart
Kategori: Genel
DeğişkenGörecelik
Benzer Yazılar Yorumlar

Susan Gerhart

Özgeçmiş

Bilgisayar bilimcisi.