Haram kazanç kapıdan girdi mi hak pencereden çıkar.

Süfyan-ı Sevri
Kategori: Genel
HaramKazançHak
Benzer Yazılar Yorumlar

Siz de Ortaksınız.

Süfyan-ı Sevrî, evinin kapısı önünde bir dostuyla sohbet ederken, önlerinden son derece süslü giyinmiş bir adam geçti. Dostu bu adama hayranlıkla bakarken, Süfyan-ı Sevrî ona şöyle buyurdu:

“Eğer sizler gıpta ile bakmamış olsaydınız, bu adam böyle süslenip israfa girmezdi. Hayranlığınızı ifade eden tavrınızla bu adamın 'israf' günahına siz de ortak oluyorsunuz.”

Süfyan-ı Sevri
Kategori: Nükteler
GösterişGünaha Ortak OlmakİsrafSüslenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Dört şey kafirliğe sebep olabilir: Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek.

Süfyan-ı Sevri
Kategori: Genel
GıybetGıybet EtmekHaramHasetHaset EtmekÜmitÜmitsizlikUmutUmutsuzluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Haram para ile sadaka veren, hayır işleyen kimse, kirlenmiş elbiseyi idrar ile yıkayana benzer.

Süfyan-ı Sevri
Kategori: Genel
HaramHayır YapmakSadaka
Benzer Yazılar Yorumlar

Süfyan-ı Sevri

Özgeçmiş

İslâm âlimlerinin büyüklerinden. Süfyân bin Sa'îd bin Mesrûk el-Kûfî'nin künyesi, Ebû Muhammed veya Ebû Abdullah'tır. 95 (m. 715) senesinde Kûfe'de doğdu. 161 (m. 778)'de Basra'da vefât etti. Tebe-i tâbiînin büyüklerindendir. İlmini, zamanındaki büyük âlimlerden öğrendi. Hadîs ve fıkıh ilminde yüksek derecede olup müctehid idi. Mezhebi zamanla unutuldu. Cüneyd-i Bağdâdî, Hamdûn Kassar bunun mezhebinde idiler.