Bileytaşı

Talebelerden biri Sokrat’a sormuş:

- Herkese güzel konuşma dersleri verdiğin ve onlara hitabet sanatını öğrettiğin halde, niçin sen de çıkıp bir konuşma yapmıyorsun?

- Evlat, demiş Sokrat. Bileytaşı keskin değildir ama, en sert demiri bile keskin eder...

Sokrates
Kategori: Nükteler
GörevKabiliyetÖğretmekUzmanlıkVazifeYapmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Haksız Yere...

Sokrat ölüme mahkum edildiğinde eşi:

- Haksız yere öldürülüyorsun, diye ağlamaya başlayınca,

Sokrat:

- Ne yani, demiş. Bir de haklı yere mi öldürülseydim!

Sokrates
Kategori: Nükteler
HaklılıkHaksızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Haklı Tenkit

Eflâtun, bir grup arkadaşı arasında oturan Sokrat'a:

- Geçen gün bir arkadaşını herkesin arasında azarladın, diye çıkışmış. O sözleri baş başa kaldığın zaman söyleyemez miydin?

Sokrat, soruya soruyla karşılık vermiş:

- Beni böyle azarlamak için, baş başa kalmamızı bekleyemez miydin?

Sokrates
Kategori: Nükteler
EleştiriİkazTenkitUyarı
Benzer Yazılar Yorumlar

Aşk, güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur.

Sokrates
Kategori: Genel
ÇoğalmaÜremeAşk
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz, yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz.

Sokrates
Kategori: Genel
Evlilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Kainatta tesadüfe tesadüf etmek imkansızdır.

Sokrates
Kategori: Genel
RastlantıTesadüf
Benzer Yazılar Yorumlar

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Sokrates
Kategori: Genel
BilgiCehalet
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben onlardan daha bilginim, çünkü onlar hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini sanıyorlar, ben ise bilmiyorum ama bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan daha bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanmıyorum.

Sokrates
Kategori: Genel
BilginBilmekBilmemek
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan, gülmediği günü yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.

Sokrates
Kategori: Genel
GülmekTebessüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben bilmediğimi bildiğim için, öteki insanlardan akıllıyım.

Sokrates
Kategori: Genel
BilmekBilmemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir.

Sokrates
Kategori: Genel
BilmekBilmemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.

Sokrates
Kategori: Genel
BilgiBilmekÖzgürlük
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgi, ruhun gıdasıdır.

Sokrates
Kategori: Genel
Bilgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez.

Sokrates
Kategori: Genel
EğitimÖğretimÖğretmekÖğretmen
Benzer Yazılar Yorumlar

Toplumda bir insan bir şey verirken ya da alırken, bunu kendisi için karlı bir iş diye yapar.

Sokrates
Kategori: Genel
KazançKar
Benzer Yazılar Yorumlar

Devletler kanunla değil, ahlakla daha iyi yönetilir.

Sokrates
Kategori: Genel
AhlakDevletKanunYasaYönetim
Benzer Yazılar Yorumlar

Son Sözü:

Crito, Asclepius’a bir horoz borcum var, ödemeyi unutmazsın değil mi?

Sokrates
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Sokrates

Özgeçmiş

(D MÖ 469; Alopeke, Attika - Ö MÖ 399, Atina) Heykeltıraş Sophroniskos'un ve ebe Fenarete'nin oğlu olan Sokrates, Antik Yunan filozofudur. Yunan Felsefesinin kurucularındandır. Özel yaşamına ilişkin fazla bir şey bilinmemekle beraber Sokrates, Platon ve Ksenophon’a kadar uzanan bir geleneğe göre kendisine üç çocuk veren Ksanthippi ile evlidir. Platon ve Ksenophon’un çizdiği portreye göre basık burunlu, patlak gözlü, sarkık dudaklı ve göbeklidir. Alçakgönüllü, alışkanlıkları ve felsefeden başka bir uğraşı olmadığı bilinen Sokrates, başta öğrencisi Platon olmak üzere Yunan gençleri üzerinde giderek kendisini taklit etmeye varan derecede yükselen bir etki yaratır. Onun gibi yalın ayak yürürler. Hatta bu grup özentisini alaya almak için Aristophanes Kuşlar adlı komedyasında bir terim icat eder. Bu terim Esokraton’dur. Uzun saçlı olurlar, açlık çekerler, Sokrateslik taslayanlardır. Ahlak felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen Sokrates’in yaşamının en belirgin olaylarından biri MÖ 399 yılında hakkında açılan davadır. Platon'un Sokrates'in Savunması adlı eserinde anlattığı kadarıyla Sokrates, şehrin tanrılarına inanmamak onların yerine başka tanrılar koymak ve böylece gençliği zehirlemekle suçlanır. Sokrates bu suçlamalar sonucunda ölüme mahkûm edilir. Sokrates, yazılı bir kaynak bırakmamıştır. Yaşamı ve düşünceleri ile ilgili bilgiler Aristophanes gibi çağdaş yazarlar, Platon ve Ksenophon gibi ardıllarının yazdıkları ve Sokrates’in ölümünden on beş yıl sonra dünyaya gelen Aristoteles’in dolaylı anlatımlarıyla günümüze ulaşmıştır.