Türkiye'nin İslam dünyasında entelektüel bir rolü yoktur.

Seyyid Hüseyin Nasr
Kategori: Genel
TürkiyeEntellektüelİslam
Benzer Yazılar Yorumlar

Çağdaş insan, tabiatı kendisinden yararlandığı, ama kendisine karşı ayrıca sorumlu da olduğu bir eş gibi değil bir fahişe gibi görmektedir.

Seyyid Hüseyin Nasr
Kategori: Genel
ÇevreDoğaTabiat
Benzer Yazılar Yorumlar

Seyyid Hüseyin Nasr

Özgeçmiş

(D 7 Nisan 1933, Tahran), İranlı yazar, akademisyen ve İslam düşünürü. Yüksek öğrenimini 1954'te Massachusetts Institute of Technology’de fizik dalında bitirdi ve 1956'da Harvard Üniversitesi'nde jeofizik alanında yüksek lisans, 1958 yılında bilim tarihi alanında doktora yaptı. 1958 yılına İran'a döndü. Tahran Üniversitesi'nde felsefe ve bilim tarihi profesörlüğünde bulundu. 1962-1965 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nde bilim tarihi dersleri verdi. 1972 yılında Tahran Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. İran İslam Devrimi'nden sonra ülkesinden temelli ayrılıp ABD'ye yerleşti. Edinburgh ve Temple üniversitelerinde öğretim üyeliği de yapmış olan Nasr, 1984 yılından beri George Washington Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları profesörüdür. İslam, felsefe, karşılaştırmalı din ve çevre konularında konferansları ve çoğu İngilizce olmak üzere pek çok kitabın ve 250 civarında makalenin yazarı olan Nasr, gelenekselci akımın yaşayan önemli sözcülerinden de biridir. Oğlu Vali Nasr günümüzün önde gelen Orta Doğu uzmanlarındandır.