Destgirlik Ummam Senden Bir Zaman

Destgirlik ummam senden bir zaman 
Göster ağacında sağlam dal bana 
Pervazıma dardır yedi kat gökler 
Daima açıktır istikbal bana 

Mesnedim yok azlim kaygu çekeyim 
Usta başı gibi ölçüp dökeyim 
Evvel ahır bir kurbanlık tekeyim 
Vakti gelsin bıçağını çal bana 

Seyrani'yim boş küp gibi inlemem 
Üç sıfırla bir rakamın binlemem 
Elimde çaldığım sazı dinlemem 
Aşkım sazı verir türlü hal bana

Seyrani (Develili Aşık Seyrani)
Kategori: Şiirler
ZamanDertYardımDeva
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyanın Yüzü

Hastalıktan ötürü gözleri kapanmış olan bir adam, Halk Şairi Seyrani'ye:

“Bende dünyayı görecek göz mü kaldı?” diye şikayette bulununca, söz eri Seyrani:

“Hiç üzülme dostum” demiş. “Zaten dünyada da bakılacak surat kalmadı.”

Seyrani (Develili Aşık Seyrani)
Kategori: Nükteler
Dünya
Benzer Yazılar Yorumlar

Rızka sebep olan toprak, gözlerine dolar bir gün.

Seyrani (Develili Aşık Seyrani)
Kategori: Genel
DünyaHayatToprakYaşam
Benzer Yazılar Yorumlar

Seyrani (Develili Aşık Seyrani)

Özgeçmiş

Develi'li (Everek'li) Seyrani'nin doğum tarihi kesin değildir. 1800 veya 1807 yılında doğduğuna dair kayıtlar vardır. Bugün Kayseri ilinin ilçesi olan, o yıllarda Everek adıyla bilinen Develi'de doğmuştur. Asıl adı Mehmet'tir. Yoksulluğunu, çektiği acıları, dik kafalı bir ozan oluşuna bağlamak pek yanlış olmaz. Seyrani devrindeki gelişmeleri yakından takip etmiş, yanlışlıkları eleştirmiş, şiirlerinde kendisinden önceki ozanların alışılmış konu sınırlarının dışına çıkmıştır. Olaylara genellikle eleştirel gözle bakmış ve halkın sesi olmaya özen göstermiştir. Şiirleri hem ele aldığı konu bakımından hem de kafiye yapısı bakımından çeşitli ve zengindir. Şiirlerini daha çok hece ölçüsüyle yazmıştır. Asıl ününü hece ölçüsüyle yazdığı koşma, semai, destan, nefes ve şathiyeleriyle kazanmıştır. Şiirlerinde daha önce kimsede rastlanmayan kafiye yapılarına yer vermiştir. Şiirlerinde bazen bir tarikat ehli, bazen siyasi bir eleştirmen, bazen de koyu bir aşık olur. Bu da Seyrani'nin içten, dindar, duygulu ve duyarlı bir kişi olduğunu gösterir.