Milletin amaçları gösterdiği çabaya değmelidir.

Attila
Kategori: Genel
AmaçÇaba
Benzer Yazılar Yorumlar

Zafer için elinizdeki en son kaynağı kullanmanızın gerekeceği günler için duygusal enerjinin bir kısmını saklayın. Geri çekilip, toparlanma döneminde asla tüm enerjinizi ve çabanızı harcamayın.

Attila
Kategori: Genel
ZaferMotivasyonEfor
Benzer Yazılar Yorumlar

Komutan arkadan gelirse, asla lider olamaz.

Attila
Kategori: Genel
KomutanÖnderLider
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilmediğimiz durumlarda, öfkeyle ileri atılmaktan kaçınmalıyız.

Attila
Kategori: Genel
Öfkeİtidal
Benzer Yazılar Yorumlar

Büyük komutanlar asla kendilerini fazla ciddiye almazlar.

Attila
Kategori: Genel
KomutanKibirKendini Bilmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Komutanların güçlü yönlerini görmek için onların zayıf yanlarına anlayış göstermeliyiz.


Attila
Kategori: Genel
ZaafKomutanAnlayışlı Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıllı lider cevabını duymak istemediği soruyu asla sormaz!

Attila
Kategori: Genel
AkıllıLiderSoru
Benzer Yazılar Yorumlar

Başarılarınız, zaferleriniz ne kadar büyük olursa düşmanlarınız yolunuza o kadar büyük muhalefetle, acı ve cesaret kırıcı olaylarla çıkacaklardır.

Attila
Kategori: Genel
BaşarıZaferDüşmanBedel
Benzer Yazılar Yorumlar

Komutanların daima yüksek amaçları olmalıdır; bunlar sıradan olan şeylerin güvenliğine sığınmadan, kendilerini farklı kılacak şeylerin peşinde olmalıdırlar.

Attila
Kategori: Genel
KomutanFarklılıkSıradanlıkYüksek İdeal
Benzer Yazılar Yorumlar

Liderler, hunlara yön vermeli, onların amaçsız kalmalarına asla izin vermemelidir.

Attila
Kategori: Genel
LiderYönÖnder
Benzer Yazılar Yorumlar

Rekabetçi ruhu olmayan lider zayıftır ve en ufak sorun karşısında kolaylıkla pes eder.

Attila
Kategori: Genel
RekabetLiderlikDirayet
Benzer Yazılar Yorumlar

Mevkiinden özveride bulunmak yetki vermek değildir.

Attila
Kategori: Genel
MevkiÖzveri
Benzer Yazılar Yorumlar

Yenilgiden ders alın. Aşamadığınız engeller karşısında liderlik gücünüzü artıramazsanız, hem siz, hem de astlarınız çaresiz kurbanlar olursunuz.

Attila
Kategori: Genel
Ders AlmakLiderlikYenilgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıllı bir komutan uyum sağlar, ödün vermez.

Attila
Kategori: Genel
KomutanÖdün VermekUyumUyumlulukUyum Sağlamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Sorunlar ve muhalefet karşısında bile ısrarlı olmalısınız.

Attila
Kategori: Genel
SorunKararlılıkIsrar
Benzer Yazılar Yorumlar

Savaş ya da anlaşmaya başlamadan önce, tüm olasılıkları gözönüne almak akılılıktır. Bunları iyice düşünün. Hareketlerinizin doğuracağı sonuçları gözden geçirin. Böylece en kötü duruma hazırlıklı olursunuz.

Attila
Kategori: Genel
OlasılıkDeğerlendirmeStratejik DüşünceHazırlıklı Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, düşmanınızın gücünü hafife almayın, bir gün zararınıza olabilir.

Attila
Kategori: Genel
Küçümsemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşmanınızın gelecekte size güvenmesini istiyorsanız, pazarlık sırasında verdiğiniz sözleri tütün.

Attila
Kategori: Genel
Düşmanİçten PazarlıklılıkSözünde Durmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşmanınızın zayıf yönlerini kendi avantajınıza kullanın. Öte yandan düşmanınız çok güçlüyse, geri çekilin ve onu fethedeceğiniz gün yeniden harekete geçin.

Attila
Kategori: Genel
Stratejik DüşünceAvantaj
Benzer Yazılar Yorumlar

En iyi komutanlar en uygun zamanda soru sorma yeteneğini geliştirenlerdir.

Attila
Kategori: Genel
KomutanSoru Sormak
Benzer Yazılar Yorumlar

Karmaşık sorunları çözerken mutlaka sağduyunuzu kullanmalısınız.

Attila
Kategori: Genel
Sorun ÇözmekSağduyu
Benzer Yazılar Yorumlar

Karşınızdakini kesinlikle küçümsemeyin.

Attila
Kategori: Genel
Küçümsemek
Benzer Yazılar Yorumlar

İleriyi görebilme, enerji, tek amaca bağlılık, Hunların seçimi ve kullanımı, çabalara değecek bir hedefe bağlılık mükemmel bir komutanın özellikleri haline gelir.

Attila
Kategori: Genel
ÖngörüHedefBağlılıkKomutan
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğal davranmalı, mevkiinizin size getirdiği sahte bir gurura kapılmamalısınız.

Attila
Kategori: Genel
GururDoğallık
Benzer Yazılar Yorumlar

Hunlar ancak kazanabilecekleri savaşlara girmelidirler.

Attila
Kategori: Genel
Kendini BilmekSavaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşmanınızın uygulayacağı yeni taktiklere hazırlıklı olmalıyız. Onu yakından izlemeli, zekamızı kullanarak başvurabileceği olası yöntemleri değerlendirmeliyiz.

Attila
Kategori: Genel
Hazırlıklı Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Yüzeysel amaçlar, yüzeysel sonuçlar doğurur.

Attila
Kategori: Genel
AmaçSonuç
Benzer Yazılar Yorumlar

Amaçsız bir Hun, amacına ne zaman ulaştığını asla bilemez.

Attila
Kategori: Genel
AmaçHedef
Benzer Yazılar Yorumlar

Ava çıkınca avlanmaya hazır olun. Yanınıza en iyi ok ve yayınızı alın. Ormanda hayvanları kovalarken size en uygun olan giysileri giyin.

Attila
Kategori: Genel
HazırlıkHazırlıklı Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Attila

Özgeçmiş

(D 395- Ö 453) Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarı.Babası Muncuk Han (Boncuk Han)'dır. Amcası Rua, onu babası öldükten sonra bozkırda tek başına yaşamaya çalışırken bulmuş ve yanına almıştır. Vizigotlara karşı Roma İmparatorluğu'yla ittifak yapan Attila, bir süreliğine Roma'ya Flavius Aetius'un davetlisi olarak gitmiştir. Rua'nın ölümü üzerine, kardeşi Bleda ile birlikte Hun İmparatorluğu'nun ortak hükümdarı olmuştur. Bleda 445 yılında ölünce, Attila tek başına Hun hükümdarı olmuştur. Daha sonra aşık olduğu esir kızla (Nakara) evlenen Attila'nın bir oğlu olmuş, eşi Nakara doğum sırasında hayatını kaybetmiştir. Hükümdarlığı boyunca ordusu ile Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarını sık sık istila eden Attila, Orta Çağ kaynaklarında acımasızlığı ile anılır. Bu nedenle de Avrupa'da "Tanrının Kırbacı" (Latince: Flagellum Dei, İngilizce: Scourge of God, İtalyanca: Flagello di Dio, Fransızca: Fléau de Dieu) olarak tanınır.