(A) Harfi ile Başlayan Kişiler

Kütüphaneden...

Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler.

Joseph Addison