Genel
Nükteler
Tarihte İz Bırakan Sözler
Fiyasko Sözler- Gaflar
Ünlülerin Son Sözleri
Atasözleri
Kamyon Arkası Sözler
Fıkralar
Film Replikleri
Deyimler
Şiirler

Kütüphaneden...

Dinle ilgili bütün meseleler devletin faaliyet alanının dışındadır; din adamlarının seçimi, genel olarak ibadet ile ilgili tüm hususlar devletin kontrolü dışında tamamen ilgili toplulukların serbest değerlendirmesine bırakılmalıdır.

Wilhelm Von Humboldt