İletişim Formu

Kütüphaneden...

Duyuş ve Düşünüş

Sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer  
Ay geçmiyor ki almayayım gamlı bir haber.  
   
Kalbim zaman zaman bu haberlerle burkulu;  
Zihnim düşünceden dağınık, gözlerim dolu.  
   
Kaybetti asrımızda ölüm eski hüznünü,  
Lakayd olan mühimsemiyor gamlı bir günü.  
   
Çok şey bilen diyor:'Gidecek her gelen nesil  
Ey sade-dil Bu bahsi hayatında böyle bil  
   
Hiç durmadan, hayat öğütür devreden bu çark,  
Ölmek sırayladır, sıralanmakta varsa fark.  
   
İlmin derin görüşleri, aklın hükümleri  
Doldurmuyor boşalmış olan hisli bir yeri.  

Yahya Kemal Beyatlı