Sözün revaç bulduğu, buna karşılık işin hiç olduğu bir devreye yetişirsen, şerli insanlar arasında kaldığını ve şerli bir zamanda yaşadığını bilesin.

Ebu Hazım
Kategori: Genel
ŞerSöz
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah'a yemin ederim ki, gıybet, müminin dinini ifsad (bozma) hususunda, cüzzamın bedeni ifsad etmesinden çok daha hızlıdır.

Hasan-ı Basri (Ebu Said El-Hasan B. Ebi'l-Hasan Yesar el-Basri)
Kategori: Genel
Gıybet
Benzer Yazılar Yorumlar

İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.

Napolyon (Napoleon Bonaparte)
Kategori: Genel
DüşünceFikirYenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Çoğunluğun azınlık tarafından yönetimi tiranlıktır; azınlığın çoğunluk tarafından yönetimi de tiranlıktır. Her iki durumda da ‘senin istediğin gibi değil, bizim istediğimiz gibi yapacaksın’ kuralı geçerlidir.

Herbert Spencer
Kategori: Genel
DemokrasiTiranlık
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan gözdür, görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
GörmekGözİnsan
Benzer Yazılar Yorumlar

O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
EksiklikEksilmeFazlalıkZarar
Benzer Yazılar Yorumlar

Zekanın peşinde koşmayın, aptallığı yakalarsınız.

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)
Kategori: Genel
Zeka
Benzer Yazılar Yorumlar

Üretimin, dağıtımın ve mübadelenin tamamen devletleştirilmesini isteyen kollektivist ekonomik planlama kaçınılmaz olarak totaliter tiranlığa dönüşür.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
EkonomiTiranlıkTotaliterizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Yeterince ileriyi düşünmeyen insanların önünde dertler vardır.

Konfüçyüs
Kategori: Genel
GelecekPlanDüşünmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Ata vurma, arpaya vur. 

Türk Atasözü
Kategori: Genel, Atasözleri
YöntemZorlama
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan gelişmesinin alanı zamandır.

Karl Marx (Marks)
Kategori: Genel
İnsanZamanGelişme
Benzer Yazılar Yorumlar

Daima doğruyu yapın. Bu bazılarını mutlu eder.Geri kalanları da şaşırtır.

Mark Twain
Kategori: Genel
Doğruluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Sağlığını korumanın tek yolu istemediğini yemek, sevmediğini içmek, yapmak istemediğini yapmaktır.

Mark Twain
Kategori: Genel
Sağlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır. 

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
EğitimAdetGörenek
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levha (tabula rasa) dır.

John Locke
Kategori: Genel
BilgiEpistemolojiTabula RasaZeka
Benzer Yazılar Yorumlar

Mezartaşında Yazanlar...

Burada, vahşi haksızlıklar karşısında kalbi paramparça olan biri yatıyor...

Jonathan Swift
Kategori: Genel
HaksızlıkKederAcı
Benzer Yazılar Yorumlar

Faydalı ile faydasızı ayırdedebilenler, bilgi sahibi olanlardır.

Şeyh Edebali (Şeyh Adabalı, Şeyh Atası)
Kategori: Genel
FaydaBilgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Aptalların" her zaman sahip olacakları yegane ayrıcalık, "akıllılar" tarafından yönetilmektir. Bu, onların en temel insan hakkıdır.

Thomas Carlyle
Kategori: Genel
AptallıkHakYönetilmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Arının yuvasını yıkan, balın tatlılığıdır.

İran Atasözü
Kategori: Atasözleri
YuvaAç Gözlülük
Benzer Yazılar Yorumlar

Küçük adamın yukarı doğru çıkması, maymun ağacı tırmanmasına benzer; yükseldikçe kıçı daha çok görünür.

Çin Atasözü
Kategori: Genel
LiyakatSiyasetPolitikaSiyasetçiPolitikacıYükselmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Dağları iğneyle kazmak, kalpden kibri söküp atmaya nazaran daha kolaydır.

Ebu Haşim Sofi