Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabahın olduğunu sanırlar.

G. Dumant
Kategori: Genel
EgoEgoistEgoizmGerçekKendini Beğenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir.

Lustinianus
Kategori: Genel
Adalet
Benzer Yazılar Yorumlar

Çağdaş insan, tabiatı kendisinden yararlandığı, ama kendisine karşı ayrıca sorumlu da olduğu bir eş gibi değil bir fahişe gibi görmektedir.

Seyyid Hüseyin Nasr
Kategori: Genel
ÇevreDoğaTabiat
Benzer Yazılar Yorumlar

Arkanı güneşe çevirme, gölgen önüne düşer.

Tagore (Rabindranath)
Kategori: Genel
GerçekYönBakış Açısı
Benzer Yazılar Yorumlar

Başarı, cesaretin çocuğudur.

Benjamin Disraeli
Kategori: Genel
BaşarıCesaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Seni aramam için beni uzağa attın!

Alemi benim, beni kendin için yarattın!

Necip Fazıl Kısakürek
Kategori: Genel
Allah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.

Konfüçyüs
Kategori: Genel
Davranış
Benzer Yazılar Yorumlar

Neyzen Tevfik' e göre 1945 seçimi...

Ehl-i namus yoklamada düştü hep meyus oldu.


Merkezinden koyduranlar cümlesi mebus oldu.

Neyzen Tevfik (Tevfik Kolaylı)
Kategori: Şiirler
MebusMilletvekiliÖn SeçimSeçimLider Sultası
Benzer Yazılar Yorumlar

Birlik Bağı

Müslümanlık nerde bizden geçmiş insanlık bile 
Alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile 
Kaç hakiki müslüman gördümse hep makberdedir 
Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir 

Varsa şayet söyleyin bir parçık insafınız 
Böyle kansızmıydı haşa kahraman eslafınız 
Böyle düşmüşmüydü herkes ayrılık sevdasına 
Benzeyip şirasesiz bir mushafın eczasına 
Hiç görülmüşmüydü olsun kayd ı vahdet tarumar 
Böyle olmuşmuydu millet can evinden rahnedar 
Böyle açlıktan bogazlarmıydı kardeş kardeşi 
Böyle adetmiydi bi perva yemek insan leşi 

Irzımızdır çiğnenen evladımızdır doğranan 
Hey sıkılmaz ağlamassan bari gülmekten utan 

Kurt uzaklardan bakar dalgın görürmüş merkebi 
Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi 
Lakin aşk olsunki aldırmazda otllarmış eşşek 
Sanki tavşanmış gelen yahud kılıksız köstebek 
Kar sayarmış bir tutam fazla olsun yutmayı 
Hasmı derken çullanırmış yutmadsan son lokmayı 

Bir hakikattır bu bildiğin usluba sok 
Halimiz merkeple kurdun aynı asla farkı yok 
Burnumuzdan tuttu düşman biz boğaz kaynındayız 
Bir bakın halamı hala ihriras ardındayız 
Saygısızlık elverir bir parça olsun arlanın 
Vakti çoktan geldi hem geçmektedir arlanmanın 
Davranın haykırmadan nakus-u izmihlaliniz 
Öyle bir buhrana sapmıştırki zira haliniz 
Zevke dalmak şöyle dursun vaktiniz yok mateme 
Davranın zira gülünç olduk aleme 
Bekleşirken gökte yüzbinlerce ervah intikam 
Yerde kalmış naşa benzer kavm için durmak haram 
Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yokmudur 
Yoksa istikbalinizden korkulur pek korkulur

Mehmed Akif Ersoy
Kategori: Şiirler
MüslümanlıkBuhran
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıllı lider cevabını duymak istemediği soruyu asla sormaz!

Attila
Kategori: Genel
AkıllıLiderSoru
Benzer Yazılar Yorumlar

Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.

Aristo
Kategori: Genel
ArzuİstemekSöylemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer bin fikrim var ise ve sadece biri iyi çıkıyorsa, ben buna memnunum.


Alfred Nobel (Bernhard)
Kategori: Genel
Fikirİsabet
Benzer Yazılar Yorumlar

Yemeyenin malını yerler:

 Pintinin yemeye kıyamayarak biriktirdiği malı, sağlığında gücünün yetmediği kişiler, öldükten sonra da mirasçıları bol bol yerler.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
CimrilikMirasMalPintilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilinmeyen bir şeyi hissetmek ve bir gize sahip olmak önemlidir. Böyle bir şeyi yaşamamış bir insan, önemli bir şeyi yaşamamış olur.

Carl Gustav Jung
Kategori: Genel
SırGizemHissetmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Mahmud! Gemilerini tez donat. Uzakta yakında hiçbir limanda gemi kalmasın ki Ağrıboz gazasına giderim. Hepsi hazır olsun. Sana haber gönderince seninle birlikte yürüsünler. Çok iyi düşün ki, Ağrıboz'un fethi ne suretle olur ve ne gerektirir, onları tamam hazır et

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
Kategori: Genel
GemiFetih
Benzer Yazılar Yorumlar

Ölümü sevgili gibi kucaklayan ve şehitliği susayan insanlara, esaret teklif etmek çok boş ve gülünçtür...

Şeyh Şamil (İmam Şamil- Kafkas Kartalı)
Kategori: Genel
ÖlümŞehitlikEsaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Ağaca dayanma kurur, adama  dayanma ölür:


 İnsan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
GüvenmekTedbir
Benzer Yazılar Yorumlar

Kimse denemeden gününün nereye varacağini bilemez.

Johann Wolfgang Von Goethe
Kategori: Genel
Denemek
Benzer Yazılar Yorumlar

 Bütün bilginin en son amacı, en yüce pratik akıl içinde kendini tanımaktır. 

Immanuel Kant
Kategori: Genel
BilgiAkıl
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir saniyesine bile hükmedemediğin bir dünya için, bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur.

Muhsin Yazıcıoğlu
Kategori: Genel
HayatFaniAdamDünyaFırıldak
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Hiçbir bilgi yoktur ki güç doğurmasın.

Ralph Waldo Emerson