Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar.

William Pitt
Kategori: Genel
HukukTiranlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Devletin tüm görevi suçu önlemek ve sözleşmeleri muhafaza etmektir.

William Lamb Melbourne
Kategori: Genel
DevletSuç
Benzer Yazılar Yorumlar

Devletin ana fonksiyonu ekonomik yaşam içerisinde özgürlüğü güvence altına almak için kuralların çerçevesini oluşturmak ve uygulamaktır.

Frank Knight
Kategori: Genel
DevletÖzgürlük
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Davud (a.s.) da kendi elinin emeğini yerdi.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlınteriEl EmeğiYemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Dilini tutmayı alışkanlık haline getiren güven içinde yaşar.

Feridüddin Attar (Farido d-Din 'Attar)
Kategori: Genel
Dil
Benzer Yazılar Yorumlar

Askeri Uçaklar

Uçaklar hoş oyuncaklar ama askeri bir değerleri yok.

(Mareşal- Fransız Orduları Başkomutanı Foch- 1911)

Ferdinand Foch
Kategori: Fiyasko Sözler- Gaflar
Uçak
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir gemiyi iki reis batırır.

Türk Atasözü
Kategori: Genel, Atasözleri
ÇiftbaşlılıkİdareYönetim
Benzer Yazılar Yorumlar

Felsefeyle eğlenmek tam anlamıyla felsefe yapmaktır.

Blaise Pascal
Kategori: Genel
Felsefe
Benzer Yazılar Yorumlar

Yeryüzüne iyi muamele et! O babanızın malı değil, onu çocuklarınızdan ödünç aldınız.

Kızılderili Atasözü
Kategori: Atasözleri
YeryüzüÇevreDoğaTabiatDünya
Benzer Yazılar Yorumlar

Hatırlama

Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak
Rüyaların kadar sade, güzeldin,
Başbaşa uzandık günlerce ıslak
Çimenlerinde yaz bahçelerinin.

Ömrün gecesinde sükun, aydınlık
Boşanan bir seldi avuçlarından
Bir masal meyvası gibi paylaştık
Mehtabı kırılmış dal uçlarından

Ahmet Hamdi Tanpınar
Kategori: Şiirler
HatıraAşkYad Etmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Doksan Beşe Doğru

Bir devr-i şeamet, yine çiğnendi yeminler; 
Çiğnendi, yazık, milletin ümmid-i bülendi! 
Kanun diye topraklara sürtündü cebinler; 
Kanun diye, kanun diye kanun tepelendi... 

Eyvah! Otuz üç yıl o zehir giryeleriyle, 
Hüsranları, buhranları, ehvali, melali, 
Amal-ü devahisi ve sulh-ü seferiyle 
Bir sel gibi akmış, mütevekkil, mütehali... 
Yazsın bunu tarih-i iber hatt-ı zeriyle! 

Ey bir dem-i rüya gibi geçmiş kara günler, 
Bir lahza edin seyr-i cahiminizi tekrar; 
Dönsün bize o derin nazra-i muğber... 
Heyhat! Otuz üç yıl, otuz üç yıl bütün ekdar 
Heyhat! Ne bir ders, ne bir fikr-i mukarrer 
Silmez fakat elvahını tarih-i muanit; 
Doksan beşi aç! Gölgesi bir tac-ı harisin 
Saklar mütelaşi, mütereddit, mütemerrit 
Evca-ı şebengizini bir yevm-i habisin. 
Hala o vesavis, o desayis, o mefasit. 

Hala o şebin zeyl-i temadisi bu ezlam; 
Hala o cehalet, o tecahül ve o techil; 
Hala vatan hissesi bir tude-i alam; 
Hala düşünen başlara hep latme-i tenkil, 
Hala sırıtan dişlere hep lokma-i inam! 
Hala tarafiyyet, hasabiyyet, nesebiyyet; 
Hala: ‘Bu senindir, bu benim!’ kısmeti cari; 
Hala gazap altında hakikatle hamiyyet... 
Hep dünkü terennüm, sayıdan, saygıdan ari; 
Son nağmesi yalnız: Yaşasın sevgili millet! 

Millet yaşamaz, hakka tahassürle solurken 
Sussun diye vicdanına yumruklar inerse; 
Millet yaşamaz, meclisi müstahkar olurken 
İğfal ile, tehdit ile titrer ve sinerse; 
Millet yaşamaz maşer-i millet boğulurken! 

Kanun diyoruz; nerde o mescud-i muhayyel? 
Düşman diyoruz nerde bu? Hariçte mi, biz mi? 
Hürriyetimiz var, diyoruz, şanlı, mübeccel; 
Düşman bize kanun mu? Ya hürriyetimiz mi? 
Bir hamlede biz bunları, kahrettik en evvel. 

Bir hamle-i mahnum-i tagallüple değiştik 
Hürriyeti şahsiyyete, kanunu gurura; 
Heyhat! Otuz üç yıl geri düştük ve mühlik 
Yoldan şu nedametli ve gafletli mürura 
Bişüphe o humma-yi cünun oldu muharrik, 
Ey millete bir sille olan darbe-i münker, 
Ey hürmeti kanunu tepen sadme-i bidad, 
Milliyeti, kanunu mukaddes tanıyan her 
Vicdan seni lanetle, mezelletle eder yad... 

Düşsün sana meyyal-i tahakküm eğilen ser 
Kopsun seni –bir hak diye- alkışlıyan eller 

1912

Tevfik Fikret
Kategori: Şiirler
Hayal KırıklığıYozlaşmaKanunsuzluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Dalavere çevirmek:

Yalan dolanla gizlice kötü iş görmek

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
YalanDalavere
Benzer Yazılar Yorumlar

Göklere çıkmak:

Pek çok yükselmek.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
Yükselmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasi bireysel cehaletlerin ortak aklına dair hazin bir inançtır

Henry Louis Mencken
Kategori: Genel
Demokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kurt hakkında konuş ve kurt burada.

Polonya Atasözü
Kategori: Atasözleri
KonuşmakCesaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayatta en kötü şey kararsızlıktır.

Rene Descartes
Kategori: Genel
Kararsızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

 Erkeklik taslamak:

 Kendini erkek gibi göstermek, erkekçe davranışta bulunmak, kabadayıca davranmak
  

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
ErkekKabadayı
Benzer Yazılar Yorumlar

Düello

Her tomurcuk bir çiçeğin uykusuna, 
her çiçek bir yemişin kuşkusuna, 
her yemiş bir böceğin korkusuna, 
uykusuzca, kuşkusuzca, korkusuzca yürür.

Özdemir Asaf
Kategori: Şiirler
Cesaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşmanlarımıza gelince onlara adaletli davranmaktan başka borcumuz yok

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
DüşmanAdaletAdil Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar hep deli olacaklar ve onları tedavi edebileceğini düşünenler en delileridir.

Voltaire (François Marie Arouet)
Kategori: Genel
Delilikİnsanoğlu
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.

Voltaire (François Marie Arouet)