Bir Müslümanı küçük gördüğün zaman karşılığında iman ve irfan duygusunun azalışını görürsün.

Ebu Bekir Bin Hamid Tirmizi
Kategori: Genel
Hakir GörmekKüçük Görmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Her değişim daima başka değişimlere ihtiyaç gösterir.

Machiavelli (Niccolo di Bernado dei Machiavelli)
Kategori: Genel
Değişim
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
CehaletToplum
Benzer Yazılar Yorumlar

Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.

Johann Wolfgang Von Goethe
Kategori: Genel
EsaretEsirHürHürriyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgisayar

640 KB herkes için yeterli olmak zorunluluğundadır.

Bill Gates (William Henry Bill Gates III)
Kategori: Fiyasko Sözler- Gaflar
Bilgisayar
Benzer Yazılar Yorumlar

Herşeye kadir olan Allah'a andolsun ki; köle olmayacağız.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
BağımsızlıkHürriyetKöleKölelikİstiklal
Benzer Yazılar Yorumlar

Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır. Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır.

Tevfik Fikret
Kategori: Genel
Çalışmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Yargıçları kim yargılayacak?

Latin Atasözü
Kategori: Genel
AdaletGüçYargıç
Benzer Yazılar Yorumlar

Silah altında bulunmak:


Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
Asker
Benzer Yazılar Yorumlar

Bal gibi:

1) Pek tatlı; 2) Şüpheye yer bırakmadan, çok iyi, adamakıllı

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
TatlıŞüphesizKesin
Benzer Yazılar Yorumlar

Haksız eleştiri çoğunlukla biçim değiştirmiş övgüdür.

Dale Carnegie
Kategori: Genel
ÖvgüEleştiri
Benzer Yazılar Yorumlar

Sarı çizmeli Mehmet Ağa:

Kim olduğu, nerede oturduğu bilinmeyen kimse.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
Gizemli
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan, inanma istekliliğiyle orantılı olarak değil, şüphe etme hazırlılığıyla orantılı olarak uygarlaştı.

Henry Louis Mencken
Kategori: Genel
İnanmakŞüphecilikUygarlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Sevdaya düşen yorulmaz.

Karacaoğlan
Kategori: Genel
Sevda
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne efsunkar imişsin ah, ey dîdar-ı hürriyet; Esir-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten.

Namık Kemal
Kategori: Genel
HürriyetEsaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Propaganda sanatı insanlara güçsüz, yalıtılmış, diğerlerinden kopmuş hissini vermekten ibarettir.

Noam Chomsky (Avram)
Kategori: Genel
Propaganda
Benzer Yazılar Yorumlar

Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma vardır, duygulanmanın da temeli aşktır.

Sigmund Freud
Kategori: Genel
YaşamDuyguAşk
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kez gönül yıktın ise, Bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi Elin ‘yüzün’ yumaz değil.

Yunus Emre
Kategori: Genel
GönülNamazKalp Kırmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Abdülhak Hamid olan isminin, yeni düzenlemelerle Abdülhak Hamit Tarhan olması üzerine

Ölmeden önce arkama bir it taktılar.

Abdülhak Hamid Tarhan
Kategori: Genel
Takmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Temiz yürekli İnsanlar hiçbir zaman rahat hayat yaşayamazlar. Çünkü kendilerini başkalarının hayatı için feda ederler...

La Bruyere