Izdırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

Herbert Melzig
Kategori: Genel
Atatürk
Benzer Yazılar Yorumlar

Emanete sadakat rızkı, hıyanet de fakirliği celp eder.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Emanet
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar öyle bir zamanla karşılaşır ki, herkes kurtlaşır ve kurt olmayanları ötekiler yer.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
DünyaİnsanlarZaman
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanları iki şey mahveder: Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

İbrahim En-Nehai
Kategori: Genel
HırsKonuşmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Bireyler kendi işlerini ve kendi çıkarlarını devletten daha iyi anlarlar ve korurlar.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
Ekonomi
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlarla öyle iyi geçin ki öldüğünde düşmanların bile ağlasın.

Hz. Ali (R.A.)
Kategori: Genel
Geçinmekİlişki
Benzer Yazılar Yorumlar

Beş şey, beş nevi insanda şiddetle kötülenmeye layıktır: Alimlerde fücur, hakimlerde hırs, kadınlarda hayasızlık, ihtiyarlarda zina, zenginlerde cimrilik.

Hz. Ali (R.A.)
Kategori: Genel
CimrilikFacirHayasızlıkHırsZinaFücur
Benzer Yazılar Yorumlar

Herkes canı isteyince düşünebilir; fakat duymak kimsenin kendi elinde değildir. Duyabilmek için duyulan nesnenin var olması şarttır.

Aristo
Kategori: Genel
Duymak
Benzer Yazılar Yorumlar

Bağlı

Beni öyle bir yalana inandır ki, 
Ömrümce sürsün doğruluğu.

Özdemir Asaf
Kategori: Şiirler
YalanDoğruİnanmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıllı lider cevabını duymak istemediği soruyu asla sormaz!

Attila
Kategori: Genel
AkıllıLiderSoru
Benzer Yazılar Yorumlar

Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?:

Görüştüğün kimseyi ağırlayacak, onun istediklerini yapacak durumda olmayabilirsin ama tatlı dille onun gönlünü hoş edebilirsin.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
Tatlı Dil
Benzer Yazılar Yorumlar

Ağızda sakız gibi çiğnemek:

Bir söz veya düşünceyi sık sık tekrarlayıp durmak.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
Tekrarlamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Durmadığınız sürece yavaş ilerlemeniz önemli değildir.

Konfüçyüs
Kategori: Genel
İlerlemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır:


Yoksulluk insanı öldürmez ama türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
AçlıkYoksullukSıkıntı
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir puro, bazen sadece bir purodur.

Sigmund Freud
Kategori: Genel
GörünüşAnlam
Benzer Yazılar Yorumlar

Yaşam deneyler bütünüdür. Ne kadar çok deney yaparsanız,sizin için o kadar iyi.

Ralph Waldo Emerson
Kategori: Genel
YaşamDeney
Benzer Yazılar Yorumlar

İnancın yere düşerse silahın da yere düşer

Albert Camus
Kategori: Genel
İnançSilah
Benzer Yazılar Yorumlar

Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim.

Napolyon (Napoleon Bonaparte)
Kategori: Genel
SavaşİşgalDoğu
Benzer Yazılar Yorumlar

Nehir kenarında yeterince beklersen, düşmanlarının cesetleri yüzerek gelir.

Sun Tzu (Sunzi)
Kategori: Genel
SabırDüşman
Benzer Yazılar Yorumlar

Parmak bir şeyi işaret ediyorken parmağa bakan ahmaktır.

Fransız Atasözü
Kategori: Atasözleri
İşaretBakmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Açlığını öldürmek:

Açlık duygusunu yatıştırmak

Anonim (Anonymous, La-Edri)