Tembellik, yeteneklerin ölüm döşeğidir.

Samuel Smiles
Kategori: Genel
TembellikYetenek
Benzer Yazılar Yorumlar

Hakikat yolu, aranmakla bulunmaz. Ama bulanlar ancak arayanlardır.

Beyazıd-ı Bestami
Kategori: Genel
HakikatAramakBulmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Gönül bir yokluktan dolayı ağlasa, can Hak Teala'yı bulmaktan güler.

Ebu Süleyman Darani
Kategori: Genel
Can
Benzer Yazılar Yorumlar

Babaların evlatlarına bıraktıkları servetin en hayırlısı edeptir.

Hz. Ali (R.A.)
Kategori: Genel
EdepMiras
Benzer Yazılar Yorumlar

Son Sözü:

Yarın burada olmayacağım.

Nostradamus (Michel de Nostredame)
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Derdin Devasızı

İbn-i Sinâ'ya:

“Dünyada devâsı olmayan bir dert var mıdır?” diye sorduklarında:

“Derdin devâsızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır,” cevabını vermiş.

İbn-i Sina
Kategori: Nükteler
Muhtaç OlmakMuhtaçlıkDert
Benzer Yazılar Yorumlar

Bildiğimiz Şeyler İçin Para Veriyorlar...

Abbasi Halifesi Harun Reşid, İmam-ı Azam Hazretleri’nin en alim talebelerinden biri olan Ebu Yusuf Hazretleri’ni, zamanın temyiz reisliğine getirmişti. Bir gün adamın biri gelip ona bir sual sordu ve “Bilmiyorum” cevabını alınca:

“Nasıl olur da bilmezsiniz,” dedi. “Bir de devlet hazinesinden maaş alıyorsunuz.”

Ebu Yusuf Hazretleri:

“Kardeşim,” diye cevap verdi. “Bize bildiğimiz şeyler için para veriyorlar. Eğer bilmediklerimiz için ücret alsaydık, devletin hazinesi yetmezdi.”

Ebu Yusuf
Kategori: Nükteler
BilmekBilmemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Yarısı Eşek Değildir!

Osman Yüksel'in milletvekili olduğu yıllardır. Bir gün meclis kürsüsünde kendisine laf atan vekillere dayanamaz ve;

- Bu meclistekilerin yarısı eşektir! diyerek iner kürsüden.

Bunun üzerine meclis karışır ve herkes kendisinden sözünü geri almasını ister. Arkadaşlarının da ricası ile tekrar kürsüye çıkar ve şu sözleri söyler:

- Bu meclistekilerin yarısı eşek değildir!

Osman Yüksel Serdengeçti (Osman Zeki Yüksel)
Kategori: Nükteler
HakaretÖzür Dilemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir objeye duyulan sevgi, ona sahip olma isteğinden gelir.

Sigmund Freud
Kategori: Genel
SevgiSahip OlmakObje
Benzer Yazılar Yorumlar

Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.

Albert Einstein
Kategori: Genel
ZekaSorunÇalışmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.

Aristo
Kategori: Genel
CesaretKuvvet
Benzer Yazılar Yorumlar

Nefsine hakim olamayan, hiçbir şeye hakim olamaz.

Emile Zola
Kategori: Genel
NefsHükmetmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Çalışmasının karşılığında ücret isteyen bir emekçinin, sattığı mal karşısında bir kar bekleyen tüccarın, verdiği tavsiye dolayısıyla muayene ücreti bekleyen bir doktorun, verdiği vaaz karşılığında ‘yaşamak için’ bir gelir beklentisi içerisinde olan bir rahibin davranışının gerisinde yatan çıkarcılık sadece meşru değildir, aynı zamanda gereklidir.

Herbert Spencer
Kategori: Genel
EkonomiÜcretKâr
Benzer Yazılar Yorumlar

 İki kaptan bir gemiyi batırır:

 Bir işi iki kişi yürütemez.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
İkibaşlılıkÇiftbaşlılık
Benzer Yazılar Yorumlar

Müzik değiştiğinde dans da değişir.

Japon Atasözü
Kategori: Genel
DeğişimDansMüzik
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur. Her şey birbirine bağlıdır. Yerkürenin başına gelen, yerkürenin çocuklarının da başına gelecektir.

Kızılderili Atasözü
Kategori: Genel
DünyaDoğaHayatİnsanHayvan
Benzer Yazılar Yorumlar

Bizden torunlarımıza kalacak en büyük miras, hürriyet uğrunda savaşmak, Hakkı yayma uğrunda can vermek olacaktır. 

Şeyh Şamil (İmam Şamil- Kafkas Kartalı)
Kategori: Genel
MirasHürriyetTorunŞehitlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Zihnimde mükemmel bir varlığı tasarlayabilirim.

Rene Descartes
Kategori: Genel
ZihinTasarlamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Abdal tekkede, hacı Mekke’de bulunur:


Herkes kendisine yakışan ve uğraştığı işle ilgili olan yerdedir.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
YerYaraşmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Bizim kim olduğumuzu, ne olmakta olduğumuzu saptayan şey, karşımızdaki zorluk değil, onu karşılayış biçimimiz, ona karşı davranış biçimimiz. Enkaza bir yanar kibrit mi fırlatacağız, yoksa üzerinde çalışıp adım adım özgürlüğe mi yaklaşacağız.

Richard Bach
Kategori: Genel
KimlikKarakterTavır
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Ahlaksızların bağırışıyla, yürekli yiğitlerin naraları, tilkiyle aslanın sesi gibi meydandadır.

Mevlana Celaleddin-i Rumi