Zenginlerden kendini sakın. Kalbini ne zaman onlara bağlar, ne zaman onlardan birşey beklemeye kalkarsan, Allah'tan başka rabler edinmiş olursun.

Şakik-i Belhi
Kategori: Genel
Zengin
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz.

Şeyh Hariri
Kategori: Genel
AmelTakva
Benzer Yazılar Yorumlar

Reform yanlışların düzeltilmesidir; devrim ise gücün transfer edilmesidir.

J. Edward Bulwer Lytton
Kategori: Genel
DevrimReform
Benzer Yazılar Yorumlar

Biz, ilmi yazmayan kişiyi, ilmi bilen kişi olarak kabul etmezdik.

Muaviye Bin Kurre
Kategori: Genel
AlimİlimYazmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Din Tanrı’yı ve insanları sevmekten başka bir şey değildir.

William Penn
Kategori: Genel
Din
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.

Johann Wolfgang Von Goethe
Kategori: Genel
ParaSağlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Yunanca kökenli ‘demokrasi’ kelimesi, halk (demos) ve güç (kratos) veya fiil olarak kratein kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kratein fiili, alternatif bir fiil olan archein‘in (monarchy, oligarchy, anarchy gibi) aksine hukuk kuralından ziyade kaba gücü ifade etmektedir. Eski Yunan’da kratein yerine archein kökeninin alınarak demarşi (demarchy) kavramının kullanılmasının nedeni, daha önce Atina’da demarşi kelimesinin bir bölge ya da grubun başkanı için kullanılır olmasıydı. O dönemde demarşi, geniş bir halk topluluğu mevcut olmadığından kullanılamazdı. Bugün için bir ideal olarak demokrasi yerine demarşi kelimesini kullanmamız için bir engel yoktur.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
AnarşiDemokrasiMonarşiOligarşiSistemler
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar kendi sahip olduğu zekayı, kaosa karşı bir düzen oluşturmak amacıyla kullanabilirler. Zeka sadece bilimsel sorun çözme amacı için değil, aynı zamanda insanlar arasında anlaşmayı sağlamak ve devam ettirmek için de önemlidir.

James M. Buchanan
Kategori: Genel
Zeka
Benzer Yazılar Yorumlar

Kafa bomboşsa ayağa yazık olur.

Çerkes Atasözü
Kategori: Atasözleri
AkılAptalAptallık
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilinçdışı bizi bizden daha iyi bilir.

Carl Gustav Jung
Kategori: Genel
BilinçBilinçdışıBilinçaltı
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir düştüğün yerde bir daha düşersen, bil ki kabahat senindir.

Publius Syrus
Kategori: Genel
TecrübeKabahat
Benzer Yazılar Yorumlar

Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.

Aristo
Kategori: Genel
DevletYönetimÇoğunlukİktidarGüçDemokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.

Aristo
Kategori: Genel
ArzuNefs
Benzer Yazılar Yorumlar

Batı Berlin'deki ünlü konuşmasının son cümlesi

Ich bin eine Berliner! (Ben bir Berlinliyim!)

John F. Kennedy
Kategori: Genel
AlmanyaBerlin
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levha (tabula rasa) dır.

John Locke
Kategori: Genel
BilgiEpistemolojiTabula RasaZeka
Benzer Yazılar Yorumlar

İğne kadar delikten, deve kadar soğuk girer.

Özbek Atasözü
Kategori: Genel
Küçümsemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin belki de gülmeden ölürsünüz

Victor Hugo
Kategori: Genel
GülmekMutlulukUmut
Benzer Yazılar Yorumlar

 Kaynayan kazan kapak tutmaz:

 
 İçten içe, gizlice gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
Kaynamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Tembellik çoğu zaman sabırla karıştırılır.

Fransız Atasözü
Kategori: Atasözleri
TembellikSabır
Benzer Yazılar Yorumlar

Güçlü fikirler kesinlikle büyüleyicidirler ve biz onları kullanmayı seçmediğimiz zamanlarda ise kelimenin tam manasıyla işe yaramazdırlar

Richard Bach
Kategori: Genel
FikirGüç
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Umutsuz sevmek de bir mutluluktur...

Honore De Balzac