Bir günah ki kaynağı şehvettir, affa mazhar olacağı umulur; ama bir günah ki kibirden kaynaklanır onun için mağfiret umulmamalıdır.

Seriyy'üs-Sakati
Kategori: Genel
GünahKibirŞehvet
Benzer Yazılar Yorumlar

Sanatçı, her yandan gelen duyguları algılayan bir anten gibidir.

Pablo Picasso
Kategori: Genel
Sanatçı
Benzer Yazılar Yorumlar

Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlimUlemaİlim Adamı
Benzer Yazılar Yorumlar

Daha sadaka isteyenin eline düşmeden Rahman’ın eline değer.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Sadaka
Benzer Yazılar Yorumlar

Ben ashabım için Eman’ım.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Atatürk, bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması, yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

John F. Kennedy
Kategori: Genel
AtatürkTürk MilletiTürkiye
Benzer Yazılar Yorumlar

Başın ırmağın suyuna daldı mı, suyun rengini nasıl görebilirsin?

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
Görmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Ülkelerine düzeni getirmek isteyenler önce kendi ailelerini ıslah etmelidirler. Ailelerini ıslah etmek isteyenler önce kendi özel yaşamlarını düzeltmelidirler. Kendi özel yaşamlarını düzeltmek isteyenler önce akıllarını ıslah etmelidirler. Akıllarını ıslah etmek isteyenler bu isteklerinde samimi olmalıdırlar. İsteklerinde samimi olmak isteyenler bilgilerini genişletmelidirler. Bilgilerini genişletmek isteyenler önce araştırmalıdırlar.Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir.

Konfüçyüs
Kategori: Genel
AileAkılAraştırmaBarışBilgiDevletÖzel HayatÖzel YaşamYönetim
Benzer Yazılar Yorumlar

Eşeği mektep müdürü yaparsan, dersaneyi ahıra çevirmesine laf edemezsin.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Genel
Ehilİşi Ehline VermekİşverenYöneticilikLiyakat
Benzer Yazılar Yorumlar

Nefes aldığım müddetçe umut etmeye devam edeceğim. Nefes aldığım müddetçe gelecek için kavga vereceğim, insanın, güzel ve güçlü, kendi tarihinin akışına yön vermede hâkimiyet kurduğu ve bu tarihin sınırsız mutluluk ve neşenin ufuklarına aktığı bu parıldayan gelecek için savaşacağım.

Lev Troçki (Leon Trotsky)
Kategori: Genel
Mücadele EtmekSavaşmakUmut Etmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.


Aristo
Kategori: Genel
TehlikeBirlikOrtak
Benzer Yazılar Yorumlar

Kadınların erkeklerden daha az yetenekli olduğu savı bir masaldan, gerçekmiş izlenimi veren bir uydurmacadan başka nitelik taşımaz.


Alfred Adler
Kategori: Genel
KadınErkekYetenek
Benzer Yazılar Yorumlar

Irak yerin haberini kervan getirir.

Kaşgarlı Mahmud (Mahmud Bin Hüseyin Bin Muhammed)
Kategori: Genel
UzakHaber
Benzer Yazılar Yorumlar

Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.

Kazak Atasözü
Kategori: Atasözleri
YaşlanmakGüçsüzlük
Benzer Yazılar Yorumlar

Bundan yirmi yıl sonra yaptıkların değil, yapamadıkların için üzüleceksin; dolayısıyla halatları çöz, güvenli limandan uzaklara yelken aç, rüzgarı yakala, araştır, düşle, keşfet.


Aldous Huxley (Aldous Leonard Huxley, Aldoux Huxley)
Kategori: Genel
PişmanlıkMerakKeşifÖzgürlükDüşYaşam
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi mazeretler bulmayı başaranların, başka şeyler başarabildiği çok nadiren görülür.

Benjamin Franklin
Kategori: Genel
MazaretBahane
Benzer Yazılar Yorumlar

Mutlu bir aptal olmak yerine, mutsuz Sokrates olmak daha iyidir

John Stuart Mill
Kategori: Genel
MutlulukTercih
Benzer Yazılar Yorumlar

Yaşamın değerinin, yaşamın gizemli olasılıklarından; tanımadığım bir bireyle konuşurken başıma gelecekleri hiçbir zaman bilemeyişimden geldiğini hayal etmiştim.

Ralph Waldo Emerson
Kategori: Genel
YaşamDeğerGizemOlasılıkHayal
Benzer Yazılar Yorumlar

Sufilerden biri demiş ki: “İnsanlar hakkında Allah’a uy, Allah hakkında insanlara uyma!”

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
SufiSufilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Kovandaki balı tek bir arı mı yapar?

Thomas Hood
Kategori: Genel
BeraberlikBirlikBirliktelikEkipTakımEkip RuhuOrganizasyon
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir.

Konfüçyüs