Çok eski çağlardan beri cesaretsizliğin, sonun başlangıcı olarak kabul edildiğini söylemeye gerek var mı acaba?

Aleksandr İsayeviç Soljenitsin
Kategori: Genel
CesaretCesaretsizlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz ki.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
CömertlikGerçek
Benzer Yazılar Yorumlar

Bal yiyen, arısından gocunmaz.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
GocunmakŞikayet
Benzer Yazılar Yorumlar

Korumacılık, gerçekte tüketiciyi sömürmek demektir.

Milton Friedman
Kategori: Genel
Ekonomi
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokratik karar mekanizması garanti edildiği sürece her şey yolunda gider düşüncesini kabul etmiyorum. Ben bunu ‘seçim safsatası’ olarak adlandırıyorum.

James M. Buchanan
Kategori: Genel
DemokrasiSeçim
Benzer Yazılar Yorumlar

Gitme Ey Yolcu

Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım:
Elemim bir yüreğin karı değil, paylaşalım:

Ne yapıp ye'simi kahreyliyeyim, bilmem ki?
Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki!...

Ah! Karşımda vatan namına bir kabristan
Yatıyor şimdi... Nasıl yerlere geçmez insan?

Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor , ey yolcu,
Nereden başladı yükselmeye, bak, nerde ucu!

Bu ne hicran-ı müebbed, bu ne hüsran-ı mübin...
Ezilir ruh-i sema, parçalanır kalb-i zemin!

Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar:
Dipçik altında ezilmiş, paralanmış kafalar!

Bereden reng-i hüviyyetleri uçmuş yüzler!
Kim bilir hangi şenaatle oyulmuş gözler!

" Medeniyyet " denilen vahşete lanetler eder,
Nice yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler!

Süngülenmiş, kanı donmuş nice binlerle beden!
Nice başlar, nice kollar ki cüda cisminden!

Beşiğinden alınıp parçalanan mahlukat;
Sonra, namusuna kurban edilen bunca hayat!

Bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler!
Göğsü baltayla kırılmış memesiz valideler!

Teki binlerce kesik gövdeye ait kümeler:
Saç, kulak, el, çene, parmak... Bütün enkaaz-ı beşer!

Bakalım, yavrusu uğrar mı, deyip, karnından,
Canavarlar gibi şişlerde kızarmış nice can!

İşte bunlar o felaketzedeler ki, düşün,
Kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün!

Müslümanlıkları biçarelerin öyle büyük
Bir cinayet ki: Cezalar ona nisbetle küçük!

Ey, bu toprakta birer na'şı perişan bırakıp,
Yükselen, mevkib-i ervah! Sakın, arza bakıp;

Sanmayın: Şevk-i şehadetle coşan bir kan var...
Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var!

Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarımıza!
Tükürün: Belki biraz duygu gelir arımıza!

Tükürün cephe-i lakaydına Şark'ın, tükürün!
Kuşkulansın, görelim, gayreti halkın, tükürün!

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!

Tükürün Ehl-i Salib'in o hayasız yüzüne!
Tükürün onların asla güvenilmez sözüne!

Medeniyyet denilen maskara mahluku görün:
Tükürün maskeli vicdanına asrın, tükürün!

Hele i'lanı zamanında şu mel'un harbin,
" Bize efkar-ı umumiyesi lazım Garb'in;

O da 'ı bırakmakla olur " herzesini,
Halka iman gibi telkin ile, dinin sesini

Susturan aptalın idrakine bol bol tükürün!
Yine hicran ile çılgınlığım üstümde bugün...

Bana vahdet gibi bir yar-ı müsaid lazım!
Artık ey yolcu bırak... Ben, yalınız ağlıyayım!

Mehmed Akif Ersoy
Kategori: Şiirler
YolcuDert OrtağıMatemVatanİşgalŞehitMedeniyetZalimGarp
Benzer Yazılar Yorumlar

Belirsizliği, tutarsızlığı çelişkiyi, kararsızlığı kucaklamaya istekli ol.

Leonardo Da Vinci
Kategori: Genel
Cesaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Sadece iki şey sınırsızdır, evren ve insanoğlunun ahmaklığı, ilkinden o kadar da emin değilim.

Albert Einstein
Kategori: Genel
SonsuzlukEvrenAptallık
Benzer Yazılar Yorumlar

Çoğu hakikat sadece kimsenin sorunu ele alacak ve üstüne gidecek cesareti bulamamasından dolayı ortaya çıkmıyor.


Arthur Schopenhauer
Kategori: Genel
HakikatCesaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Kadın erkeklere zevk vermez, keder verir, dert verir, hüzün verir!


Anatole France (Jacques Anatole François Thibault)
Kategori: Genel
KadınErkekZevkKederDertHüzün
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsaniyet namına:

İnsanlığa yakışır duygulara uyarak” anlamında kullanılan bir söz

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
İnsanlıkİnsani
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah’'ın evi:

1) cami, mescit; 2) Kâbe; 3) mec. insan gönlü.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
CamiMescit
Benzer Yazılar Yorumlar

Ormana gittim. Çünkü bilinçli yaşamak istiyordum. Hayatı tatmak ve yaşamın iliğini özümsemek istiyordum. Yaşam dolu olmayan her şeyi bozguna uğratmak için. Ve ölüm geldiğinde aslında hiç yaşamamış olduğumu fark etmek için...

Henry David Thoreau
Kategori: Genel
HayatYaşam
Benzer Yazılar Yorumlar

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Namık Kemal
Kategori: Genel
VatanMilletVatansever
Benzer Yazılar Yorumlar

Bombalar seçim yapmazlar, her şeyi yok ederler.

Nikita Krusçev (Nikita Sergeyeviç Hruşçyov)
Kategori: Genel
SeçimBombaYok Etmek
Benzer Yazılar Yorumlar

O kadar zekiyim ki, bazen söylediğim şeylerden tek bir kelime bile anlamıyorum.

Oscar Wilde (Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde)
Kategori: Genel
ZekaZekiAnlamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Ne çok insan, hayatının yeni bir çağını bir kitap okuması sayesinde bulmuştur.

Henry David Thoreau
Kategori: Genel
Kitap OkumakKitapYenilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Veliliğin şartı gizlenmek, nebiliğin şartı açıklamaktır.

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
VelilikNebilik
Benzer Yazılar Yorumlar

18 Aralık

18 Aralık 1985'te o salonda
Kişi nasıl kestirebilirdi ileriyi?
Siz, kazıbilimler, alınyazısıbilimler,
Geçsin yıllar geçsin, seneler gibi.

Olur mu anımsamamak Onaltıncı Louis'yi
14 Temmuz 1789 akşamı, Louis,
Şöyle yazmamış mıydı defterine:
"Bugün kayda değer bir şey yok.."

"Kehanet" adlı kısacık bir şiir buldum
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. 

Cemal Süreya
Kategori: Şiirler
HatıraGün
Benzer Yazılar Yorumlar

Alparslan

Torunlarım dört yana, kol kol, gitsin; 
Malazgird'den İstanbul'a yol gitsin! 
Gelip sana çarpan gücü, yavaştan 
Anlamazsa, haritadan sil, gitsin! 

Şehidlerim, Tanrı'ya, al al, gitsin, 
Yaralıma su verene bal gitsin! 

Taclarını bir şey sanan gururlar 
Tahtlı gelip, taclı gelip kul gitsin! 
Fakat, harb bu: kalmak da var, ölmek de; 
Esir olup kalmaktansa öl, gitsin! 

Şehidlerim uçmağa, al al, gitsin, 
Yaralıma su verene bal gitsin! 

Çekilirmiş gibi davran merkezde 
İki yandan sağ yürüsün, sol gitsin! 
Olsa da son saatin son dakkası, 
Senden aman dileyeni sal, gitsin! 

Şehidlerim, Allah'a, al al, gitsin, 
Yaralıma su verene bal gitsin! 

Ve gönlünden kopup, bize bir yaprak, 
Bir tomurcuk gönderene gül gitsin. 
Düğünlerde tadı gelsin barışın: 
Kızlarıma duvak gitsin, tel gitsin! 

Şehidlerim Huzura, al al, gitsin, 
Yaralıma su verene bal gitsin!

Arif Nihat Asya
Kategori: Şiirler
FetihŞehitKahramanlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Yetmez mi?

Asr-ı saadetteki muhteşem hadiselerden duygulanan bir genç:

“Keşke Peygamberimiz'in (S.A.V.) devesi olsaydım” deyince, Ali Suad atılmış:

“Ümmeti olman yetmiyor mu?”

Ali Suad