Yoldaşı asil düşünceler olan asla yalnız değildir.

Philip Sidney
Kategori: Genel
DüşünceYoldaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Hammadde, emek, zaman, mekan, sermaye ve öteki girdilere olan ihtiyacı azalttığı için, bilgi her şeyi ikame etmekte, ileri bir ekonominin merkezi haline gelmektedir ve bu gerçekleştikçe değeri hızla artmaktadır.

Alvin- Heidi Toffler (Yazar Karı-Koca)
Kategori: Genel
BilgiEkonomi
Benzer Yazılar Yorumlar

Uygarlığımızın geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır.

John Dewey
Kategori: Genel
BilimDüşünmekİlerleme
Benzer Yazılar Yorumlar

Altı şey cehalet ve bedbahtlık eseridir:1- Sebepsiz yere kızmak 2- Gereksiz ve faydasız konuşmak 3- Sırrını ifşa etmek 4- Herkese güvenmek 5- Dostunu düşmanını ayıramamak 6- Yersiz ve zamansız nasihatte bulunmak.

Muhammed Bin Mansur Et-Tusi
Kategori: Genel
BedbahtlıkCahillikCehaletDostDüşmanGüvenmekKızmakKonuşmakNasihatSinirlenmekSır
Benzer Yazılar Yorumlar

‘Dünya sizi aldatmasın!’ Bunu kim söylüyor? Cenab-ı Hakk söylüyor. Dünyayı onu yaratandan daha iyi bilen olur mu? O halde dünyadan sakının.

Hasan-ı Basri (Ebu Said El-Hasan B. Ebi'l-Hasan Yesar el-Basri)
Kategori: Genel
Dünya
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğitim her şeydir. Şeftali bir zamanlar acı bir bademdi; karnıbahar, üniversite eğitimi almış bir lahanadan başka bir şey değildir.

Mark Twain
Kategori: Genel
EğitimÖğretim
Benzer Yazılar Yorumlar

Anayasal Devlet İlkesi, siyasal gücü elinde bulunduran kimselerin bu güçlerini kötüye kullanabileceklerinin varsayılmasını şart koşar.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
AnayasaDevletİktidar
Benzer Yazılar Yorumlar

Savaş, barışın sağladığını yıkıp gider.

Alman Atasözü
Kategori: Atasözleri
Savaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Aşksız evlilik, evliliksiz aşk doğurur.

Benjamin Franklin
Kategori: Genel
EvlilikAşk
Benzer Yazılar Yorumlar

Üç Hekim (Su, Hareket, Perhiz)

Meşhur tıp üstadı Falcon, son demindeyken etrafından toplanan meslektaşlarına:

"Ölümüme üzülmeyin", dedi, "Arkamda üç tane büyük hekim bırakıyorum."

Başucundaki doktorlar hemen ağzından çıkacak isimleri işitmek için heyecanla üzerine eğildiler.

Falcon saydı: "Su, hareket, perhiz!"

Falcon
Kategori: Nükteler
DiyetHareketPerhizSağlıkSu
Benzer Yazılar Yorumlar

Arayış

En kısa ceza 
Ömür-boyu olandır.. 
Kimse bilmediğinden. 

Kim bilir; 
Belki bir yalan'dır.. 
Kendiliğinden. 

Bir korku'dur belki, 
Saklanandır.. 
Çirkinliğinden. 

Bir soru olsa gerek; 
Sorulmadığındandır.. 
Birden.

Özdemir Asaf
Kategori: Şiirler
CezaArayış
Benzer Yazılar Yorumlar

Büyük halkarın büyüklüğü ancak kendilerinden küçük olan halklara yardımlarıyla ölçülür. Onların uyguladığı şiddet, baskı ve kötülük büyüklükleri oranında abartılır, çünkü onlar bu uygulamalara en az ihtiyacı olanlardır. Büyüklere karşı bu taraflı yaklaşımın sonuçları böyle ortaya çıkar. Dokunulmazlık kibir demektir, kibir de nefret ; nefret ise bütün baskıcı büyüklüğün aşağı alınma mücadelesini doğurur

Thomas Hobbes
Kategori: Genel
BüyüklükHalkBaskıŞiddetKibirDokunulmazlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Kimse yıllarca yaşadığı için ihtiyarlamaz. İnsanlar ideallerine ihanet ettikleri zaman yaşlanırlar.

Albert Schweitzer
Kategori: Genel
Yaşlanmakİdeal
Benzer Yazılar Yorumlar

Şiir okumanın hasadı ancak bilinmeyen eski ile tanışılmamış yeni arasında toplanır.

İsmet Özel
Kategori: Genel
ŞiirEskiYeni
Benzer Yazılar Yorumlar

Yatak yorgan yatmak:

 
Ağır hasta olmak: “Gerçekten yatak yorgan, kolu boynu sargılar içinde, pestil gibi yatıyordu.” -H. Taner.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
Hasta
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayat böyledir. Çaresizlik ve tehlike anları vardır ki, o zaman çırpınmaya ve haykırmaya gelmez. Batar insan ve boğulur. Marifet o anları geçirmektir. Sonrası gittikçe kolaylaşır. Kadere teslim olmak lazımdır o anlarda. Bu acizlik değildir. Dikkat et sözüme: Bu dünyada ölümden başka hemen her şeyin çaresi vardır.

Peyami Safa
Kategori: Genel
HayatTevekkül
Benzer Yazılar Yorumlar

Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek soyluluk ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde balagatı, zarif bir durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı bir hayat içinde kibar bir hakikat hissettiren tek varlık Türklerdir. Şark hülya ve efsaneler alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan gerçeğidir.

Pierre Loti (Louis Marie Julien Viaud)
Kategori: Genel
Türkler
Benzer Yazılar Yorumlar

 Çokbilmişlik taslamak:


 Kendini çokbilmiş gibi göstermek

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
UkalalıkKüstahlıkBilmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Balık baştan avlanır:


Bir şeyi ele geçirebilmek için onu yönetenleri elde etmek gerekir.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
YöneticiLiderEle Geçirmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Biz, “alt kimlik-üst kimlik” gibi kavramları kabul etmiyoruz. Dinimizde bölücülüğe yer yoktur.

Muhsin Yazıcıoğlu
Kategori: Genel
KimlikBölücülükAlt KimlikÜst KimlikMilliyetçilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Alçakgönüllülük kendi gerçek değerini anlamaktır.

Anatole France (Jacques Anatole François Thibault)