Bütün renkler aynı hızda kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler.

Özdemir Asaf
Kategori: Genel
Bozulma
Benzer Yazılar Yorumlar

Fazilet menfaatlerin çarpıştığı yerde meydana çıkar

M. Morgan
Kategori: Genel
FaziletMenfaat
Benzer Yazılar Yorumlar

Asırlarca eğitimin bir devlet hizmeti olduğu keşfedilemedi (!) ve devlet eğitim işlerine karışmadı. Fakat ne zaman ki modern absolutizm (mutlakçılık) ortaya çıktı, o zaman devlet her şey üzerinde hak iddia etmeye başladı. Ticaret, sanayi, edebiyat, din ve diğer bir çok hizmetin devletin görevi olduğu deklare edildi. Bu hizmetler devlete havale edildi ve devlet tarafından kontrol edilmeye başlandı.

Lord Acton
Kategori: Genel
AbsolutizmDevletEdebiyatEğitimMutlakçılıkSanayiTicaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Tatlı sözler, şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır.

Eshilos (Aiskhylos, Aeschylus)
Kategori: Genel
SözTatlı Dil
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlakları iyiye çevirebilir; kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar; insanları melekler seviyesine çıkarabilir.

Mark Twain
Kategori: Genel
Eğitim
Benzer Yazılar Yorumlar

Gençliğe güvenip vakit çok erken derken,

Belki elveda bile diyemezsin giderken.

Necip Fazıl Kısakürek
Kategori: Genel
DünyaGençlikHayatÖlümYaşam
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir köpekle iki tavşan avlanmaz.

Benjamin Franklin
Kategori: Genel
AraçYetersizlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Mevki insanın ya iyiliğini ya kötülüğünü meydana çıkarır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
MakamMevki
Benzer Yazılar Yorumlar

İçimizdeki Horoz

Çocuk:

“Babacığım,” demiş. “Bana bir horoz alsan da, sabahları ötüp beni namaza kaldırsa.”

Adam:

“Canım oğul,” diye cevap vermiş. “Senin içindeki horoz ötmedikten sonra, dışarıdaki horozun fayda vereceğini mi sanıyorsun?”

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Nükteler
İbadetNamaz
Benzer Yazılar Yorumlar

Cehalet Tanrı'nın laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.

William Shakespeare
Kategori: Genel
CehaletBilgiKanat
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir objeye duyulan sevgi, ona sahip olma isteğinden gelir.

Sigmund Freud
Kategori: Genel
SevgiSahip OlmakObje
Benzer Yazılar Yorumlar

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

Aristo
Kategori: Genel
Öfke
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün kamu maliyesi uygulaması, vergi yükümlüsünü kandırma, onu farkına vardığından daha fazlasını ödemeye teşvik etme ve başka birisine ödetileceğine inandırarak harcamaya razı etme gayretiyle geliştirilmiştir.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
VergiEkonomiKamu
Benzer Yazılar Yorumlar

Yaşlanmak; imkanlarınızın artması; ama onları kullanma gücünüzün kalmamasıdır...

J.D. Salinger
Kategori: Genel
Yaşlanmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayallerdir insanı ayakta tutan.

Konfüçyüs
Kategori: Genel
HayalHayalgücüHayal Kurmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Altın pas tutmaz.

Kazak Atasözü
Kategori: Atasözleri
AltınDeğer
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi çırak, ustası yokken anlaşılır. 

Portekiz Atasözü
Kategori: Atasözleri
ÇırakUstaÖğrenci
Benzer Yazılar Yorumlar

Boğaz Gezintisi

Ne günlermiş, ne günlermiş 
Yıldızlar, mehtap, çamlar altında. 
Yıldızlar, mehtap, çamlar altında 
Ne günlermiş, ne günlermiş 
Gelip geçmiş! 

Vapurlar değil, Boğaz'dan geçen: 
Boğaz'dan yalılar geçiyor. 
Toplamış sulardan eteklerini, 
Odasına çekilen bir saraylı gibi 
Yalılar gelmeyen alemlerine gidiyor 
Bırakıp bu sessiz gecelerini. 

Çekip almış kuşların kanadlarından rüzgarını 
Asırlık rüyalarında yalılar. 
Uykuların mahmurluğu saçaklarını sarmış. 
Saz sesleri gelmiyor kıyılarından. 
Ne geçen yazlardan haber var, 
Ne gelecek baharlardan. 
Kimbilir kaç deniz geçmiş uykularından... 

Başbaşa kalmış iki Hisar 
Beklemekte sönük sahilleri. 
Artık eski harpleri anlatır taş duvarlar 
Kıyılarından geçen balıklara. 
O balıklar ki, dedeleri 
Şarkılarla beslenmişti geceleri. 
Şimdi sulara düşen çürümüş tahtalar 
Dalgalarda son oltanın yemleri.. 

Bir zamanlar şen yaşamış yalılar 
Işıklı bir ziyafet sofrasında. 
Renklerini deniz almış götürmüş, 
Küllerini alev alıp savurmuş. 
Deniz kenarında denizsiz kalmışlar. 
Ortaklığı ayrılmış kıt'aların. 
Anadolu günden güne Rumeliye küsmüş 

Bugün biz değiliz bakan yalılara; 
Yalılar boynu eğik bize bakıyor. 
Biz değiliz sarkan hatıralara 
Göğüs gererek dalgalara. 
Yalılar bir hayâl için denize sarkıyor 
Yalılar bize bakıyor, denize bakıyor. 

Ne günlermiş, ne günlermiş 
Yıldızlar, mehtab, çamlar altında. 
Yıldızlar, mehtab, çamlar altında 
Ne günlermiş, ne günlermiş 
Geçip gitmiş.

Özdemir Asaf
Kategori: Şiirler
AnıÖzlem
Benzer Yazılar Yorumlar

"Şiirler var ki sular gibi akşamla renklenir ve ağaçlar gibi mehtapla gölgelenir; güneşin ziyasında ise bu aynı şiirler, teneffüs edilmez bir buhar olur.

Ahmed Haşim
Kategori: Genel
Şiir
Benzer Yazılar Yorumlar

Belki de ölüm bir ressamın yaşamındaki en güç şey değil. Onlar hakkında hiçbir şey bilmediğimi söylemeliyim, ama yıldızlara ne zaman baksam hemen hayal kurmaya başlıyorum, tıpkı haritada kentlerin ve kasabaların yerlerini gösteren siyah noktalara baktığım zamanlardaki gibi. Düşünüyorum da, gökyüzünde parıldayan o noktalar neden bizim için Fransa haritasındaki siyah noktalardan daha erişilmez olsun ki? Tıpkı Tarascon ya da Rouen ' a gitmek için trene bindiğimiz gibi, bir yıldıza gitmek için de ölümden yararlanıyoruz.

Vincent Van Gogh
Kategori: Genel
ÖlümRessamHayal Kurmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Yasaların çok sayıda oluşu çoğu zaman ahlak bozukluğuna yol açar, oysa sayıca az ama sıkı sıkıya denetlenen yasalara sahip bir devlet daha düzenlidir.

Rene Descartes