İnsan yüreği, kaç yaşında olursa olsun ancak ona açılan yüreğe karşılık verir.

Maria Edgeworth
Kategori: Genel
KalpSevgiYürekKarşılık
Benzer Yazılar Yorumlar

Gençliğimde sanırdım ki hayat bir sevinçtir. Yetiştim ve gördüm ki hayat bir çalışmadır. Çalıştım ve gördüm ki çalışma bir sevinçtir.

Thomas Carlyle
Kategori: Genel
Çalışmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Devlet niçin kuruldu? Çünkü insanların tutkuları ve hırsları sınırlama olmaksızın akıl ve adaletin emirlerine uymayacaktır.

Alexander Hamilton
Kategori: Genel
Devlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Hastaya durumu sorulduğunda, önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz.

İbrahim En-Nehai
Kategori: Genel
HastalıkSağlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Çiçeksiz bahçenin zevki olmadığı gibi dostsuz hayatın da zevki olmaz.

Nasır-ı Hüsrev (Muin’ed-Din Nasır-ı Hüsrev el-Mervazi el-Kubadiyani)
Kategori: Genel
Dost
Benzer Yazılar Yorumlar

Cenneti arzulayan bir kimse, mutlaka dünyada şehvetlerinden fedakarlık etmelidir.

Hz. Ali (R.A.)
Kategori: Genel
ŞehvetNefs
Benzer Yazılar Yorumlar

Devlet, insanoğlunun tüm sorunlarına çözümler öneriyor; ticareti geliştireceğini, tarım ve sanayiyi kalkındıracağını, sanatı geliştireceğini, yoksulluğu ortadan kaldıracağını vadediyor. Bütün bunları gerçekleştirmek için, hükümetlerin istediği sadece yeni bazı kurumlar oluşturmak ve birkaç yeni bürokrata ödeme yapmak!...

Frederich Bastiat
Kategori: Genel
BürokratDevletHükümetKurum
Benzer Yazılar Yorumlar

Arzu! İnsanın ta can evine işlersin sen; olmaz sanılan şeyleri oldurursun, düşlerle haberleşirsin; nasıl olur? Gerçek olmayanla düşüp kalkarsın, yoklukla arkadaşlık edersin sen; öyleyse gerçek olanlarla birleşebileceğin inanılır bir şey pekala; ve sen Arzu, yasayı çiğneyerek yaptığın bu işi, anlıyorum.

William Shakespeare
Kategori: Genel
Arzu
Benzer Yazılar Yorumlar

Andıkça

Ne zaman seni düşünsem içim ürperir
Seninle geçen her saat, her gün gelir aklıma
Bir akşam vakti gelir bir deniz kıyısı gelir
O eşsiz hatıralar bütün gelir aklıma
Ne yapsam unutamam yaşadığımızı
Sevgindi sevgilerin en yalansızı
Şimdi nerde bir gül görsem kırmızı
Dudaklarımı uzun uzun öptüğün gelir aklıma
Bir çıban büyürcesine ortasında gecenin
Dolar yüreğime hüznü seni sevmenin
Dünyada ne benim yerim var artık ne senin
Ağlarım başucunda ölümün gelir aklıma.

Ümit Yaşar Oğuzcan
Kategori: Şiirler
HatıraYad Etmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Ağustos Böceği İle Karınca

Karıncayı tanırsınız 
Minimini bir hayvandır 
Fakat gaayet çalışkandır 
Gaayet tutumludur, yalnız 
Pek hodgamdır, bu bir kusur: 
Hodkam olan zalim olur. 

Bir gün ağustos böceği 
Tembel tembel ötüp durmak 
Neticesi aç kalarak 
Karıncadan göreceği 
Bürudete bakmaz, gider 
Bir lokma şey rica eder 
Der ki: - Acıyınız bize 
Coluk çocuk evde açız 
Ianenize muhtacız. 
Karınca bir yüreksize 
Layık huşunetle sorar: 
- Aç mısınız? Ya o kadar 
Uzun, güzel günler oldu. 
O günlerde ne yaptınız? 
Böcek inler: - Açız, açız 
Bakın benzim nasıl soldu 
O günlerde gülen, öten 
Sazla, sözle eğlenen ben 
Bugün bakın ne haldeyim! 
Vallah açız, billah açız, 
Halimize acıyınız! 
Karınca eğlenir: - Beyim, 
şimdi de raksedin, ne var? 
'Yazın çalan kışın oynar.'

Tevfik Fikret
Kategori: Şiirler
ÇalışkanlıkBencillikTembellik
Benzer Yazılar Yorumlar

Komutanların güçlü yönlerini görmek için onların zayıf yanlarına anlayış göstermeliyiz.


Attila
Kategori: Genel
ZaafKomutanAnlayışlı Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Üçüncü yol yoktur.

Latin Atasözü
Kategori: Genel
SeçenekAlternatif
Benzer Yazılar Yorumlar

Uzay insanoğlu için çok karmaşıktır. Uzayda insan kocaman bir kütüphanedeki minicik bir çocuğa benzer, çocuk orda ki kitapların yazıldığı bin bir çeşit dili anlamaz, nasıl yazıldığını da anlamaz, dikkatini çeken şey o kitapların karmaşık dizilişindeki ahenktir ve insanoğlu da uzayın ahengini çözmeye çalışabilir ancak.

Albert Einstein
Kategori: Genel
UzayAhenkAnlamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokrasinin birinci görevi her vatandaşı yararlı kılmaktır.

George Bernard Shaw
Kategori: Genel
Demokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

Ferih fahur yaşamak:

Bağımsız, bağlantısız bir biçimde yaşamak

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
Bağımsız
Benzer Yazılar Yorumlar

Dil sürçeceğine ayak sürçsün daha iyi.

George Herbert
Kategori: Genel
Dil Sürçmesi
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerici kelimesi, ancak gerilerini döndürmekten başka bir hüneri olmayanlara yakışır.

Necip Fazıl Kısakürek
Kategori: Genel
GericilikGerici
Benzer Yazılar Yorumlar

Yaşamak çok nadir rastlanan bir şeydir. Çoğu insan sadece var olur.

Oscar Wilde (Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde)
Kategori: Genel
YaşamakVar Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

İki kişiden her biri diğerine “ey ben” diye hitap etmedikçe, aralarındaki muhabbet sağlıklı olamaz.

Cüneyd-i Bağdadi
Kategori: Genel
MuhabbetDostluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Aynadaki görüntünü beğenmiyorsan; aynayı değil kendini değiştir.

İran Atasözü
Kategori: Atasözleri
Değişim
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Ölümü bile ikinci sıraya düşüren bir durumdur aşk.


Ahmet Altan (Hüsrev)