Bir merhaleden güneşle derya görünür,

Bir merhaleden her iki dünya görünür,

Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer,

Geçmiş gelecek, cümlesi rüya görünür..

Yahya Kemal Beyatlı
Kategori: Genel
HayatYaşam
Benzer Yazılar Yorumlar

Ticaret ile uğraşmak milletleri uzlaştırır, savaşları engeller, barışı güçlendirir; bireylerin faaliyetlerinin toplum yararına olmasına hizmet eder.

Hugh Of Victor
Kategori: Genel
Ticaret
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
BenzemekÇağZaman
Benzer Yazılar Yorumlar

Ölülerle savaşıp gazilik elde edilmez.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
ÜnvanBaşarı
Benzer Yazılar Yorumlar

Yunanca kökenli ‘demokrasi’ kelimesi, halk (demos) ve güç (kratos) veya fiil olarak kratein kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kratein fiili, alternatif bir fiil olan archein‘in (monarchy, oligarchy, anarchy gibi) aksine hukuk kuralından ziyade kaba gücü ifade etmektedir. Eski Yunan’da kratein yerine archein kökeninin alınarak demarşi (demarchy) kavramının kullanılmasının nedeni, daha önce Atina’da demarşi kelimesinin bir bölge ya da grubun başkanı için kullanılır olmasıydı. O dönemde demarşi, geniş bir halk topluluğu mevcut olmadığından kullanılamazdı. Bugün için bir ideal olarak demokrasi yerine demarşi kelimesini kullanmamız için bir engel yoktur.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
AnarşiDemokrasiMonarşiOligarşiSistemler
Benzer Yazılar Yorumlar

Kaç Çeşit Dost Vardır?

Bâkî'ye kaç çeşit dost olduğu sorulduğunda şöyle cevap vermiş:

- Üç çeşit dost vardır:

Bir dost vardır ki, gıda gibidir, sen onu her gün ararsın.

Bir dost vardır ki, ilaç gibidir; gerektiğinde ararsın.

Bir dost vardır ki, hastalık gibidir, o seni arar.

Baki
Kategori: Nükteler
DostDostluk
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi kitaplar okumayan birinin, kitap okumayan birine karşı herhangi bir avantajı yoktur.

Mark Twain
Kategori: Genel
Kitap Okumak
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer mutluluğunuz, bir başkasının yaptıklarına bağlıysa, çok ciddi bir sorununuz var demektir.

Aldous Huxley (Aldous Leonard Huxley, Aldoux Huxley)
Kategori: Genel
Mutluluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Bil ki geride bıraktıkların ileriye gitmeni engelleyecek. Unutma; ileri gidebilmen için arkadakileri unutman gerek.

Adam Fawer
Kategori: Genel
EngelİlerlemekUnutmak
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar bundan 100 sene sonra Gandhi diye bir insanın yer yüzünden geçtiğine inanamayacak ve onu bir efsane sanacaklar.

Albert Einstein
Kategori: Genel
GelecekEfsane
Benzer Yazılar Yorumlar

Baş dille tartılır:

Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
SözAkıl
Benzer Yazılar Yorumlar

Eşyanın güzelliği onu görenin zihnindedir.

David Hume
Kategori: Genel
EşyaGüzellik
Benzer Yazılar Yorumlar

Yalanın faydası bir defa içindir, gerçeğin faydası ise sonsuz ve olumsuz.


Denis Diderot
Kategori: Genel
YalanFaydaGerçek
Benzer Yazılar Yorumlar

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
SevgiEdepKamilYönetimDevlet
Benzer Yazılar Yorumlar

Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır... Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.

Noam Chomsky (Avram)
Kategori: Genel
OtoriteHiyerarşiMeşruiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlara oldukları gibi muamele edersek, onları daha kötü kılarız. Eğer onları olmaları gerektiği gibi ele alırsak, olabilecekleri kadar iyi yaparız.

Johann Wolfgang Von Goethe
Kategori: Genel
DavranışYön Vermek
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgiye yapılan yatırım en yüksek karı getirir.

Benjamin Franklin
Kategori: Genel
BilgiKar
Benzer Yazılar Yorumlar

Yolunu kaybetmiş birine yön sorulmaz.

Ralph Waldo Emerson
Kategori: Genel
YolYön
Benzer Yazılar Yorumlar

Basit bir üslupla açıklanamayacak şeyler vardır. Kötülüğün temeline temas etmek ve işitilen bazı şeyleri akılların anlaması zordur. Şekspir dramalarında insanın içindeki kötülüğün aşırı dürtülerini ve bu kötülüğün kaynağını yakalamaya teşebbüs etmiş, ancak başaramamıştır. Ben de kötülüğün sebeplerini anlamayı deniyorum ama bunu tam manasıyla yakalayamıyorum. Eğer 20. yüzyıl Avrupa'sında Almanlar tarafından Yahudiler'e ve Sırplar tarafından Müslümanlara sistematik olarak yapılan iki büyük soykırımı düşünecek olursak, bunu tam olarak açıklamak şöyle dursun, temel sebeplerini dahi elde etmek zor olacaktır.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
KötülükSoykırımMüslümanAvrupaBatı
Benzer Yazılar Yorumlar

Var

Şu senin bulutsu sesin var ya
Uçtan uca tersyüz ediyor geceyi

Yataklar var konuşmak için
Öpüşmek için telefon kulübeleri

Güneşler var, yıldızlar, samanyolları,
Karpuzlar gümbür gümbür kapılarda.

Tanrılar sofrası amma karanlık
Yiyemem tek lokma yiyemem orda.

Şu senin tutkulu sesin var ya:
Ortak güzellik artı yara izi.

Tutar ellerinden kaldırırsın
Adı kötüye çıkmış tüm sözcükleri.

Yeni törenler gerek bize
Yeni törenler -kimi zaman en eski.

Dert etme, bütün dilleri içerir
Bitki konumu, küçükbaş hayvan sesi.

Şu senin dolayık sesin var ya
Dondurma yiyen gürbüz bir kız gibi müstehcen,

Balkon demirine dayalı bir arka kadar şakacı,
İlk doyumdaki gibi yeşil elma tadında.

Kimlik denetimi yaptıktan sonra
Resimli roman okuyan bir er gibi giderici.

Şu senin alçaktan sesin var ya
Pencereler var burnumun kemiğinde sızı,

Aşklar var unutulmamak için,
Boğulmak için ilk sevgili.

Cemal Süreya
Kategori: Şiirler
AşkSevgili
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Ağzını kapa ve altın dolu avucunu aç. Ceset cimriliğini bırak da cömertliği seç.

Mevlana Celaleddin-i Rumi