Aşkın tokadı üzüm gibi tatlıdır.

Mısır Atasözü
Kategori: Genel
Aşk
Benzer Yazılar Yorumlar

Her asırda birkaç kişi düşünür, gerisi düşünülenleri düşünür sadece.

Cemil Meriç
Kategori: Genel
DüşünmekDüşünür
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
BenzemekÇağZaman
Benzer Yazılar Yorumlar

Cümle hastalıkların aslı çok yemektir.

Hamdun Kassar
Kategori: Genel
HastalıkSağlıkYemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Alışan güvercin sallanan kamıştan kaçar mı hiç? O kamıştan göklerde uçan, yere alışmamış olan güvercin ürker, kaçar.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
Alışmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Eskiyi canlandır, ama yeniyi de bil; o zaman öğretici olabilirsin.

Konfüçyüs
Kategori: Genel
EskiYeniYenilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Gönderenin Şanına Lâyık

Dahi Kumandan Halid Bin Velid Hazretleri’nden, Efendimiz’i (S.A.V.) anlatmasını istemişler.


“Bu hususta son derece acizim” demiş.


Israr etmişler.


“Gönderilen, gönderenin şanına lâyık olur,” buyurmuş.

Halid Bin Velid
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
Hz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayal Şehir

Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir'den bak!
Bir zaman kendini karşındaki rü'yâya bırak!
Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan;
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan;
O ilâh isteyip eğlence hayalhânesine,
Çevirir camları birden peri kâşânesine.
Som ateşten bu saraylarla bütün karşı yaka
Benzer üç bin sene evvelki mutantan şarka.
Mestolup içtiği altın şarabın zevkinden,

Elde bir kırmızı kâseyle ufuktan çekilen,
Nice yüz bin senedir şarkın ışık mîmarı
Böyle mâmûr eder ettikçe hayâl Üsküdar'ı.
O ilâhın bütün ilhâmı fakat ânîdir;
Bu ateşten yaratılmış yapılar fânîdir;
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı.

Az sürer gerçi fakîr Üsküdar'ın saltanatı;
Esef etmez güneşin şimdi neler yıktığına;
Serviler şehri dalar kendi iç aydınlığına,
Ezelî mağrifetin böyle bir iklîminde
Altının göz boyamaz kalpı kadar hâlisi de.
Halkının hilkati her semtini bir cennet eden
Karşı sâhilde, karanlıkta kalan her tepeden,
Gece, birçok fıkarâ evlerinin lâmbaları
En sahîh aynadan aksettiriyor Üsküdar'ı

Yahya Kemal Beyatlı
Kategori: Şiirler
HayalRüyaİlhamŞehir
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerçeği arayanlara güven ve onların bulduklarından şüphe et.

Andre Gide (Andre Paul Guillaume Gide)
Kategori: Genel
GerçekGüvenŞüphe
Benzer Yazılar Yorumlar

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

Aristo
Kategori: Genel
YanlışDoğruYöntemKolayZor
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyaya bakış açımızın sağlam temelleri ve derinlik veya sığlığı çocukluk yıllarında oluşur. Bu görüş daha sonra özenle düzeltilir ve mükemmel hale getirilir, ama özde değişmeden kalır.

Arthur Schopenhauer
Kategori: Genel
Bakış AçısıÇocukluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
KanunYöneticiEdep
Benzer Yazılar Yorumlar

Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar:

Herkesin yararlanabileceği şeyden bazıları yararlanır da başkalarına yararlanma fırsatı vermezlerse büyük kavga çıkar.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
PaylaşımEkmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Yatan aslandan gezen tilki yeğdir.

Kazak Atasözü
Kategori: Atasözleri
ÇalışmakYetenek
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğa, dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermiştir.

Tacitus (Gaius Cornelius Tacitus)
Kategori: Genel
DoğaÖzgürlük
Benzer Yazılar Yorumlar
Kategori: Genel
Benlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Elinde hava, ışık ve dost sevgisi kaldıysa üzüntü çekme.

Johann Wolfgang Von Goethe
Kategori: Genel
ÜzüntüUmutMutlulukDostIşık
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi bir şaka, tynf (eski bir Polonya kuruşu) değerindedir.

Polonya Atasözü
Kategori:
Şaka
Benzer Yazılar Yorumlar

El elin eşeğini türkü çağırarak arar:


İnsanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
Duyarsızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Park

Öyle sevdim ki seni
Öylesine sensin ki!
Kuşlar gibi cıvıldar
Tattırdığın acılar.

Cemal Süreya
Kategori: Şiirler
Sevmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı:


Yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.

Anonim (Anonymous, La-Edri)