Oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
EvMeskenYer
Benzer Yazılar Yorumlar

Atatürk, bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması, yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

John F. Kennedy
Kategori: Genel
AtatürkTürk MilletiTürkiye
Benzer Yazılar Yorumlar

Dostların ziyaretine eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmektir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
HediyeMisafirlikZiyaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Mumundur karanlık veren sana. Anlatırdım bunu ama gönlünün beli kırılıverir. Gönül şişesini kırarsan artık, yaşamak fayda vermez.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
GerçekGönül
Benzer Yazılar Yorumlar

Kartal için bir güvercini mağlup etmek bir şeref değildir.

İtalyan Atasözü
Kategori: Genel
AkranDenkEşit
Benzer Yazılar Yorumlar

Televizyon

Televizyon teorik ve teknik olarak mümkün olsa bile ben onun ticari ve finansal bakımdan imkansız olduğunu ve geliştirilmesi için çok fazla zaman harcamamak gerektiğini düşünüyorum.

Lee De Forest (American Radio Pioneer- 1926)

Lee De Forest
Kategori: Fiyasko Sözler- Gaflar
Televizyon
Benzer Yazılar Yorumlar

Çalıştığımda rahatlıyor ve dinleniyorum. Beni asıl yoran, hiçbir şey yapmamak ya da gelen misafirleri ağırlamak oluyor..

Pablo Picasso
Kategori: Genel
ÇalışmakMisafir
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan nedir? Ölümün kölesi, gelip giden bir gezgindir. İnsanın konumu nedir? Rüzgardaki bir fenerin konumu gibidir.

Alcuin of York
Kategori: Genel
İnsanÖlümHayatYaşam
Benzer Yazılar Yorumlar

Gece Bestesi

O kuş en kuytu bahçelerde öter;
Sarmaşıklarla yüklü vâdîde;
Hiç bir el değmemiş ağaçlarda;
Geceden tâ şafak sökünceye dek
Yükselir perde perde içli sesi;
En uzun nağmesiyle, bir müddet,
Gaşyeder yer yüzünde dinliyeni;
Bir zaman gök yüzünde yalnız o ses,
O terennüm kalır;
Gaşyolur dinledikçe yaldızlar.

O kuş ancak bahâr olunca gelir;
Nerelerden gelir?
Kimse bilmez, bu bir muammâdır;
Bahâr erince sona
Kaybolur, başka bir bahara kadar.

O kuşun ömrü, bir güzel gecede,
Bir güzel beste söylemekle geçer.
O kuş en kuytu bahçelerde öter;
Hayâl içinde yaşar,
Hayâl içinde ölür.

Yahya Kemal Beyatlı
Kategori: Şiirler
BaharDoğaKuşHayalGece
Benzer Yazılar Yorumlar

Savaş ya da anlaşmaya başlamadan önce, tüm olasılıkları gözönüne almak akılılıktır. Bunları iyice düşünün. Hareketlerinizin doğuracağı sonuçları gözden geçirin. Böylece en kötü duruma hazırlıklı olursunuz.

Attila
Kategori: Genel
OlasılıkDeğerlendirmeStratejik DüşünceHazırlıklı Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.

Andre Gide (Andre Paul Guillaume Gide)
Kategori: Genel
BaşlangıçBaşarı
Benzer Yazılar Yorumlar

Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
Sorgulamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Saadeti bir yük gibi taşırız ve bir gün farkında olmadan yolun bir ucunda, bir köşeye bırakıveririz.

Ahmet Hamdi Tanpınar
Kategori: Genel
Mutluluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Olduğunuz gibi kalın. Dininizi, milliyetinizi, geleneklerinizi koruyun. kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir, ezilmektir.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
KölelikKimlik
Benzer Yazılar Yorumlar

 Yönetilmek, ne bunu yapacak hakka, ne bilgeliğe, ne de erdeme sahip yaratıklar tarafından, gözaltında tutulmak, casus gibi izlenmek, idare edilmek,yasalara bağımlı kılınmak, sayılmak, kaydedilmek, fikir aşılanmak, vaaz verilmek, denetlenmek, hesaplanmak, değer biçilmek, sansür edilmek ve emredilmektir. Yönetilmek her türlü işlemle, her türlü hareketle not edilmek, kayda geçirilmek, sıraya alınmak, değeri belirlenmek, lisans verilmek, yetki verilmek, nasihat edilmek, yasak koyulmak, reformdan geçirilmek, düzeltilmek ve cezalandırılmaktır. Yönetilmek, kamu yararı gerekçesiyle ve genel çıkarlar adına yükümlülüğe bağlanmak, yetiştirilmek, soyulmak, sömürülmek, tekellere bağımlı kalmak, zorbalığa maruz kalmak, köşeye sıkıştırılmak , gizemlerle büyülenmek ve yağmalanmaktır; en ufak bir direniş ya da yakınma sözcüğü karşısında baskıya uğramak, ceza görmek, aşağılanmak, taciz edilmek, takip edilmek, istismara uğramak, sopayla dövülmek, silahsız bırakılmak, hapse atılmak, yargılanmak, mahkum edilmek, kurşuna dizilmek, sürgüne gönderilmek, feda edilmek, satılmak, ihanete uğramaktır; alay edilmek, gülünç düşürülmek, öfkelendirilmek, onursuz bırakılmaktır. Devlet budur, onun adaleti budur, onun ahlakı budur.

Pierre Josephe Proudhon
Kategori: Genel
DevletYönetimAnarşizm
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi sözlerin çok kıymeti vardır, para ile alınamaz.

George Herbert
Kategori: Genel
SözKıymet
Benzer Yazılar Yorumlar

 Beyaz sayfa açmak:


 Bir konuda geçmişi unutarak geleceğe umutla bakmak.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
GelecekUmut
Benzer Yazılar Yorumlar

Şöyle denilmiştir: “Şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zındıklıktır.”

Abdülkadir Geylani
Kategori: Genel
ŞeriatHakikatŞahitlikZındıklık
Benzer Yazılar Yorumlar

İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa, kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz.

Arif Nihat Asya
Kategori: Genel
FedakarlıkFedakar
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Soyut sanat yoktur, sanat soyuttur.

Pablo Picasso