Geçmiş ve gelecek yoktur, yalnızca sonsuz bir “şimdi” vardır.

Abraham Cowley
Kategori: Genel
ZamanGeçmişGelecekŞimdi
Benzer Yazılar Yorumlar

Demokratik bir iktisat siyaseti, hususi mülkiyete dayanan, ferdin iktisadi hürriyetini gözeten, hususi teşebbüsü esas tutan bir sistem olarak ifade edilebilir. Bugünkü iktidar bu umumi görüş çerçevesi dahilinde kalarak, devlete ancak iktisadi mevzularda muayyen vazife verilmesini bir esas olarak kabul etmekte ve devletin başlıca vazifesinin daha ziyade iktisadi faaliyetleri teşvik, tanzim ve murakebe etmekten, aynı zamanda hukuki ve iktisadi her türlü imkanları izhar ederek, hususi teşebbüse geniş ve emin iş sahası temin eylemekten ibaret olduğu kanaatindedir.

Celal Bayar
Kategori: Genel
EkonomiİktisatTeşebbüs
Benzer Yazılar Yorumlar

Aylaklık kötülüklerin anasıdır.

John Lydgate of Bury
Kategori: Genel
AylaklıkKötülük
Benzer Yazılar Yorumlar

Her şey hakikaten güzeldir. Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir.

Bediüzzaman Said-i Nursi
Kategori: Genel
GüzellikGüzel
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi kullanılan bir kitaplık, tüm dünyaya yol gösteren kişileri emriniz altında bulundurur.

John Kendrick Bangs
Kategori: Genel
KitapKitaplıkKütüphaneOkumak
Benzer Yazılar Yorumlar

Duygunun asaleti, kuvvet ve isabetindedir.

Cemil Meriç
Kategori: Genel
Duygu
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah kıyamet günü ruhları bedenlerine gönderince mü'minlerin ruhları da yeşil renkli kuşların vücutlarına aşılarak, cennet ağaçlarının meyvelerinden yerler.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
KıyametKıyamet Günü
Benzer Yazılar Yorumlar

Mekke kalma ve oturma yeri değildir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke de kalma süresi üç gecedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Hac
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kötülük yaptıktan sonra pişmanlık hissetmek, Allah'ın inayet ve muhabbetine mazhar olmanın delilidir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
Pişmanlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşmandan öç almak, ikinci bir yaşama hoşgeldin demektir.

Publius Syrus
Kategori: Genel
Düşmanİntikam
Benzer Yazılar Yorumlar

Ölümü düşünmek ne kadar tehlikesiz de olsa, ölümü hiç düşünmeden ona katlanmak daha kolaydır.


Blaise Pascal
Kategori: Genel
ÖlümDüşünmekKatlanmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Atomlar ve boşluktan başka hiçbir şey yoktur; geri kalan her şey sadece varsayımdır.


Demokritos
Kategori: Genel
AtomVaroluşBoşlukVarsayım
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan bazen bir tesadüfle güzel işler yapar. Bazende bu güzel işleri isteyerek değil, herhangi bir baskı altında yapmış olur.Böylece yapılan işler mutluluk getirmez

Farabi (Abü Nasr Muhammad al-Farab, Alpharabius)
Kategori: Genel
AmelNiyetMutluluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Nerede rıza, orada güç.

Polonya Atasözü
Kategori: Atasözleri
GüçRıza Göstermek
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar nasıl konuşulması gerektiğinin dersini alırlar; ama en büyük ilim, nasıl ve ne zaman susulması gerektiğini bilmektir.

Tolstoy (Lev Nikolayeviç)
Kategori: Genel
KonuşmakSusmakİlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Ucuz alan, pahalı alır:

Ucuz olan mal çabuk eskir, pahalıya alınmış gibi olur.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
UcuzZararPahalı
Benzer Yazılar Yorumlar

Aruz sizin olsun , hece bizimdir.Halkın söylediği Türkçe bizimdir.

Ziya Gökalp (Mehmet)
Kategori: Genel
ŞiirHalkTürkçe
Benzer Yazılar Yorumlar

Bana komünist dediler. Oysa sadece hümanistim.

Charlie Chaplin
Kategori: Genel
HümanizmKomünistHümanist
Benzer Yazılar Yorumlar

Nedir taht. Kadifeyle kaplanmış yaldızlı bir parça tahta. Devletim ben. burada halkın temsilcisi yalnızca ben'im. hata yapmış olsam bile, beni halkın içinde eleştirmemeliydiniz. İnsanlar kirli çamaşırlarını evde yıkarlar. Fransa'nın bana olan ihtiyacı, benim Fransa'ya olan ihtiyacımdan daha fazla.

Napolyon (Napoleon Bonaparte)
Kategori: Genel
DevletHalkTemsilTahtFransa
Benzer Yazılar Yorumlar

Kuşu kuşla avlarlar:


Elde edilmek istenen kimse, daha önce elde edilmiş kimse aracılığıyla tuzağa düşürülür.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
TuzakAvlamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Küçükler ot gibidir, büyükler ise rüzgar: Rüzgar ne yöne eserse, otlar o yöne eğilir.

Konfüçyüs