Azadlık gönlün azadlığıdır, başka değil.

Ebu Bekir Şibli
Kategori: Genel
AzadÖzgürlükSerbest
Benzer Yazılar Yorumlar

Ufak bir yanlış hareketinle üzülecek, darılacak kimseye çok güvenme.

İmam-ı Şafii
Kategori: Genel
ArkadaşDarılmakGüvenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Silah korkakta, yönetim akılsızda olursa işler bozulur.

Hz. Ebu Bekir (R.A.)
Kategori: Genel
KorkakSilahYönetici
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşünen Hindi

Küçük bir papağanın onbeş altına satıldığını gören Nasreddin Hoca, bir koşuda evine gidip kümesteki hindisini tutmuş. Apar topar pazara götürüp başlamış bağırmaya:
- Satılık hindii.... Satılık hindii.... Yirmi altına satılık hindi!
Şaşırmış pazardakiler.
- Yahu hocam demişler. Bir hindinin yirmi altın ettiği nerde görülmüş.
- Ne olmuş diye çıkışmış Hoca. Demin bir kuşu on beş altına sattılar.
- Ama o papağandı demişler. Tıpkı insan gibi konuşuyor o.
- Olsun demiş Nasreddin Hoca. O konuşuyorsa bu da düşünür!

Nasreddin Hoca
Kategori: Fıkralar
Düşünmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Niye Sakalım Çıkmıyor?

Sultan 2. Abdülhamid Han, Namık Kemal'e Fransa'dayken maaş bağlamış. “Niye para veriyorsun” diyen yakınlarına;

“Natuktur (konuşkan), işe yarar” demiş.

Fransa'da yapılan semavi dinlerin mukayesesi isimli konferansa N. Kemal'i görevlendirmiş.

Konferansta köse bir papaz; “’Yaş ve kuru her şey Kur'an'da var (En'am;58)’, diyorsunuz. Söyleyin bakalım benim sakalım niye çıkmıyor,” deyince;

N. Kemal der ki: “O an Allah, bana ‘Çorak topraktan meyve çıkmaz’ ayetini ilham etti.”


Namık Kemal
Kategori: Nükteler
Hıristiyan
Benzer Yazılar Yorumlar

Aşk eşeğe bile dans ettirir.  

Fransız Atasözü
Kategori: Atasözleri
Aşk
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir iftira başka iftiraları doğurur.

William Shakespeare
Kategori: Genel
İftira
Benzer Yazılar Yorumlar

Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır

Pablo Picasso
Kategori: Genel
SanatGerçekYalan
Benzer Yazılar Yorumlar

Bülbül

Bütün dünyâya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım; 
Nihayet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. 
Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı, 
Pek ıssız bir karanlık sonradan vâdiyi sarmıştı. 
Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hılkat kesilmiş lâl... 
Bu istiğrâkı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl 
Muhîtin hâli 'insâniyyet'in timsâlidir, sandım; 
Dönüp mâzîye tırmandım, ne hicranlar, neden andım! 

Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yâd, 
Zalâmın sinesinden fışkıran memdûd bir feryâd, 
0 müstağrak, o durgun vecdi nâgâh öyle coşturdu 
Ki vâdiden bütün, yer yer, enînler çağlayıp durdu. 
Ne muhrik nağmeler, yâ Rab, ne mevcâmevc demlerdi; 
Ağaçlar, taşlar ürpermişti, gûya Sûr-i Mahşerdi! 

-Eşin var, âşiyanın var, baharın var, ki beklerdin; 
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin? 
0 zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun; 
Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun, 
Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen, 
Gezersin, hânmânın şen, için şen, kâinatın şen. 
Hazansız bir zemin isterse, şâyed rûh-i ser-bâzın, 
Ufuklar, bu'd-i mutlaklar bütün mahkûm-i pervâzın. 
Değil bir kayda, sığmazsın - kanadlandım mı - eb'âda; 
Hayâtın en muhayyel gayedir ahrâra dünyâda, 
Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perîşandır? 
Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurûşandır? 
Hayır, mâtem senin hakkın değil... Mâtem benim hakkım: 
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım! 
Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda; 
Bugün bir hânmansız serseriyim öz diyârımda! 
Ne husrandır ki: Şark'ın ben vefâsız, kansız evlâdı, 
Serâpâ Garba çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı! 
Hayâlimden geçerken şimdi, fikrim herc ü merc oldu, 
SALÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ'lerin, FATİH'lerin yurdu. 
Ne zillettir ki: nâkûs inlesin beyninde OSMAN'ın; 
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ'nın! 
Ne hicrandır ki: en şevketli bir mâzi serâp olsun; 
O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb olsun! 
Çökük bir kubbe kalsın ma'bedinden YILDIRIM Hân'ın; 
Şenâatlerle çiğnensin muazzam Kabri ORHAN'ın! 
Ne heybettir ki: vahdet-gâhı dînin devrilip, taş taş, 
Sürünsün şimdi milyonlarca me'vâsız kalan dindaş! 
Yıkılmış hânmânlar yerde işkenceyle kıvransın; 
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın! 
Dolaşsın, sonra, İslâm'ın harem-gâhında nâ-mahrem... 
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!

Mehmed Akif Ersoy
Kategori: Şiirler
İslamMatemHüzünİşgal
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer birisi gerçekten yaşamak isterse çalışmak ve cesaret etmesi gerek.

Vincent Van Gogh
Kategori: Genel
YaşamakÇalışmakCesaret
Benzer Yazılar Yorumlar

Yalnızlık vahşi hayvanlara yada tanrıya mahsustur.

Aristo
Kategori: Genel
Yalnızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Sağlık her şey değildir, ama sağlık olmadan her şey bir hiç.


Arthur Schopenhauer
Kategori: Genel
Sağlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Doğru düşünce bilgidir.

Eflatun (Platon)
Kategori: Genel
BilgiEpistemoloji
Benzer Yazılar Yorumlar

Padişah ki aynı zamanda halifedir. Mustafa Kemal'in arkasından giden Müslüman değildir, diye hocalara fetva çıkartmıştır. Harb divanı Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını idama mahkum etmiştir.

Falih Rıfkı Atay
Kategori: Genel
AtatürkPadişahHalife
Benzer Yazılar Yorumlar

Unutmayın çocuklarınız sizin değildir. Onu Yaratıcı'dan ödünç aldınız.

Kızılderili Atasözü
Kategori: Atasözleri
Çocuklar
Benzer Yazılar Yorumlar

Sevincinden ağzı kulaklarına varmak

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Deyimler
Sevinç
Benzer Yazılar Yorumlar

Küçük üzüntüler konuşurlar, büyük dertler dilsizdir.

Nijerya Atasözü
Kategori: Atasözleri
DertÜzüntü
Benzer Yazılar Yorumlar

Sanat yapıtı benzersizdir, nergis çiçeğinden farkı budur.

Oscar Wilde (Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde)
Kategori: Genel
SanatEser
Benzer Yazılar Yorumlar

Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü.

Sigmund Freud
Kategori: Genel
ÖzgürlükMedeniyet
Benzer Yazılar Yorumlar

Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. 

Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz.

Behçet Necatigil
Kategori: Genel
ÇareÜmitUmut
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Eğerle meğer evlenmişler, keşke isimli bir çocukları olmuş.

İran Atasözü