Önce çalışın sonra dinlenin.

Aleksandr Puşkin (Sergeyeviç)
Kategori: Genel
ÇalışmakDinlenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Göçebenin şehirli hakkında şahitlik etmesi caiz değildir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
ŞahitŞahitlik
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
BenzemekÇağZaman
Benzer Yazılar Yorumlar

Her insan sırdaş olamaz. Her testi su tutamaz.

Nasır-ı Hüsrev (Muin’ed-Din Nasır-ı Hüsrev el-Mervazi el-Kubadiyani)
Kategori: Genel
SırSırdaş
Benzer Yazılar Yorumlar

O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
EksiklikEksilmeFazlalıkZarar
Benzer Yazılar Yorumlar

Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
Aşk
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıllı insan, düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.

Aristo
Kategori: Genel
DüşünmekKonuşmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Sanat, doğaya eklenmiş insandır.

Francis Bacon
Kategori: Genel
SanatDoğa
Benzer Yazılar Yorumlar

M. Kemal'in Meydan Muharebesi’nden Sonraki Emri

Mustafa Kemal'in Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nden Sonra Verdiği Emir: 

Ordular, İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri!

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
KomutanKumandanOrdu
Benzer Yazılar Yorumlar

Son Sözü:

Benim için ağlamayınız, geçici kederlerim için de.. Ben insanların dudaklarındaki mısralarımda yaşayacağım.

Qintus Ennius
Kategori: Ünlülerin Son Sözleri
Ölüm
Benzer Yazılar Yorumlar

"Hizmet ediyorum, hizmet ediyorsun, hizmet ediyoruz" İsbaşındakiler ikiyüzlülükle bu mavalı okurlar hep. İlk efendisi, ilk kölesi olanların vay haline!

Friedrich W. Nietzsche
Kategori: Genel
Hizmetİkiyüzlülük
Benzer Yazılar Yorumlar

İftira erdemi bile sarartıp, soldurur.

William Shakespeare
Kategori: Genel
İftiraErdem
Benzer Yazılar Yorumlar

Zehirli Kahve

Lady Astor: Eğer kocam olsaydınız, kahvenize zehir katardım...
Churchill : Madam, kocanız olsaydım, bu zehri hemen içerdim...

Winston Churchill
Kategori: Nükteler
ZehirKahve
Benzer Yazılar Yorumlar

Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar.

Voltaire (François Marie Arouet)
Kategori: Genel
HırsAşırılık
Benzer Yazılar Yorumlar

Arkaya bakmadan, yere yuvarlanmaksızın istenilen istikamette kaç adım gidilebilir?

Ahmed Haşim
Kategori: Genel
İstikametGeçmiş
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğitim, savunma ve ekonomi milli olmalıdır, olmazsa sevr gelir.

Attila İlhan
Kategori: Genel
EğitimSavunmaEkonomiMilli
Benzer Yazılar Yorumlar

Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir.

Arthur Schopenhauer
Kategori: Genel
ZekiYalnızlıkHayalgücü
Benzer Yazılar Yorumlar

Çok kere iyi insanlar bile kendilerini şöhret merakından kurtaramazlar.

Tacitus (Gaius Cornelius Tacitus)
Kategori: Genel
Şöhretİyi İnsanMerak
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün dünyayı bir erkek yönetir. O erkeği de bir kadın.

Aldous Huxley (Aldous Leonard Huxley, Aldoux Huxley)
Kategori: Genel
DünyaYönetmekErkekKadın
Benzer Yazılar Yorumlar

Evliyanın sözünde rabbani tesir vardır.

Abdülhakîm Arvâsî
Kategori: Genel
SözEvliya
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Çeneni çalıştırmadan önce, kafanın motorlarının çalışıp çalışmadığını kontrol et!

Dale Carnegie